Veiligheid: uitbreiding van de BIN’s is een feit!

Grimbergen beschikte reeds geruime tijd over twee Buurt-Informatie-Netwerken (kortweg BIN): dat van de omgeving Piereman (aan de noordzijde van Strombeek en het Haneveld) en dat van het Abtsdal. Zo’n BIN is een samenwerkingsverband tussen de politie en een aantal waakzame inwoners, waarbij informatie wordt uitgewisseld over verdachte situaties en criminaliteit. De politie heeft via deze weg al heel wat inbrekers en sluikstorters kunnen betrappen.

Het werkingsgebied van beide BIN’s werd onlangs uitgebreid: het zuidelijke BIN wordt nu actief in heel Strombeek en het andere BIN bedekt het centrum vanaf de Wolvertemse- en Vilvoordsesteenweg tot aan de Ring. De twee BINS dekten in het verleden 5.300 inwoners of 14 procent van de bevolking. Dat gaat nu naar 21.600 inwoners of 58 procent. Meer dan 450 mensen hebben zich aangemeld als kandidaat-lid.

Het is de bedoeling om op langere termijn eveneens het grondgebied ten noorden van genoemde steenwegen wordt gedekt. Tegen begin volgend jaar komt er een BIN-gebied Beigem-Humbeek en een BIN-gebied Grimbergen-Borcht. Vanaf dan zal heel het grondgebied bedekt zijn. 

Interesse?

Inwoners (of werknemers) van Grimbergen vanaf de leeftijd van 18 jaar kunnen zich inschrijven als BIN-lid. Interessant weetje: het BIN-lidmaatschap is gratis. De gemeente Grimbergen neemt de kosten voor inschrijving voor haar rekening! Inschrijven kan via de website van de Grimbergse politie, via https://sites.google.com/view/bin-grimbergen/home of de QR-code hieronder. Na aanvaarding krijgt u een BIN-sticker en de nodige documenten voor de verdere afhandeling van uw inschrijving. Meer info op bovengenoemde webpagina.

Facebooktwitter