[EA] Onveiligheid door hangjongeren in Strombeek

Toelichting

Op 28 juli 2015 diende ik een schriftelijke vraag in aangaande een toename van incidenten die mij ter ore waren gekomen en welke plaatsvinden in Strombeek, gaande van drugsdealen en agressie op het plein voor het CC, rond Ter Borre en het Vandernootpark, het Kerkplein en aan het Pierebad.

Aangezien de aanhoudende problematiek gekend dient te zijn door de hele gemeenteraad, leg ik mijn vragen voor via huidig extra agendapunt.

Buurtbewoners zijn herhaaldelijk ook getuige van vandalisme aan het pop-upterras aan het CC. Het betreft niet alleen effectieve inbreuken op de strafwet; de gebeurtenissen hebben ook een negatieve impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners. De problematiek van hangjongeren is in Strombeek jammer genoeg al langer gekend en werd door ons al eerder aangekaart. Ook de bewoners van Ter Borre hebben hun ongenoegen geuit bij het gemeentebestuur. Blijkbaar is de problematiek nog steeds niet helemaal onder controle ook al is de perimeter waar deze gebeurtenissen plaatsvinden relatief beperkt. De afsluiting met een hek aan Ter Borre lijkt ertoe te hebben geleid dat vandalen hun actieradius verspreid hebben. Een structurele aanpak is dus aangewezen.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat de burgemeester een antwoord geeft op volgende vragen:

1. Heeft het gemeentebestuur weet van deze feiten ?

2. Kan het gemeentebestuur een verklaring geven over de oorzaak van deze voorvallen ?

3. Heeft de gemeente weet van de daders ?

4. Zo ja; welke maatregelen werden getroffen tegen deze daders (arrestaties en tussenkomsten)?

5. Welke acties werden al ondernomen om voornoemde criminaliteit tegen te gaan ?

6. Is er een verhoogde aandacht van de patrouilles gelet op deze recente feiten ?

7. Welke vorm van preventieve patrouille voorziet de politie in Strombeek op reguliere basis (bv. via politievoertuig, wijkpolitie,…) ?

8. Werden er contacten gelegd met aangrenzende politiekorpsen teneinde overleg te bekomen voor het bekampen van deze criminaliteit ?

9. De meeste van de hoger genoemde locaties liggen buiten het weldra op te richten Buurtinformatienetwerk (BIN). Op welke wijze kunnen de buurtbewoners bij deze problematiek betrokken worden ? Hoe zal men vermijden dat de criminaliteit zich verplaatst van de BIN-zone naar de rest van Strombeek?

Karlijne VAN BREE
Gemeenteraadslid
Voorzitster VERNIEUWING

Facebooktwitter