Nachtlawaai door DD Shipping

Geachte Burgemeester,

Ik werd aangesproken door inwoners die aan het kanaal wonen aan de Verbrande Brug. Sinds enige tijd begint de firma DD-shipping daar al om 5 uur ’s morgens (soms al vroeger) met het laden en lossen van schepen. Dit leidt tot veel lawaaioverlast. Enerzijds door het gebonk van de kranen in de scheepsruimen en anderzijds door het gepiep van vrachtwagens in achteruit.

Kan u nagaan of er hieromtrent regels bestaan of opgelegd kunnen worden. Het gaat m.i. om nachtlawaai, dat perfect kan worden beteugeld. Ik neem aan dat we voor deze mensen een nachtrust tot 7 uur ’s morgens kunnen verzekeren.

Bij voorbaat dank voor uw antwoord en hoogachtend,

Bart Laeremans

Facebooktwitter