Ontbreken van een voetpad/fietspad op de Zijpstraat te Humbeek

Geachte Burgemeester.

Als fervent wandelaar wandel ik dagelijks met mijn hond door Humbeek en dit langs alle mogelijke wegen. Ik zie dat voetgangers en fietsers die de Zijpstraat nemen telkens hun leven riskeren wegens het ontbreken van enige vorm van voetpad of fietspad. Tussen het kruispunt Meerstraat, Beigemsesteenweg en Kruisstraat tot aan de eerste bocht na de Crenaertstraat is er helemaal niets te bespeuren en ben je verplicht om op de openbare weg te lopen. Bij aankomend verkeer moet je noodgedwongen in de graskant blijven wachten tot het verkeer dat er tegen 70 km/uur en meestal harder voorbij geraasd is. De graskant is er, met uitzondering van enkele stukken gelegen voor bestaande woningen, gewoon onbegaanbaar. Tijdens de lente en zomerperiode groeit het gras en onkruid tot op kniehoogte en bij regenweer is het gewoon een modderpoel. De zeldzame maaibeurten lossen dit probleem niet op. Tijdens de spitsuren is het helemaal niet aan te raden om deze weg te nemen als fietser of voetganger.

De intentie van de gemeente is om minstens op een zijde van de openbare weg een verhard voetpad te voorzien. Nu weet ik dat er op deze betonweg die oorspronkelijk werd aangelegd in april 1954 en nadien enkele keren werd hersteld, nooit een voetpad werd voorzien. Deels was dit te wijten aan de geringe bebouwing maar ondertussen is al meer dan de helft van deze weg volgebouwd en blijft een voetpad achterwege.

Op deze verbindingsweg tussen Nieuwenrode en Grimbergen ontbreekt ook een fietspad die de korte maar belangrijke schakel vormt tussen Nieuwenrode (waar een mooi fietspad stopt aan de gemeentegrens) en de verbinding met het bestaande fietspad op de Beigemsesteenweg.

Het promoten van fietsverkeer houdt ook in dat dit op snelle en veilige manier kan gebeuren. Fietsers van en naar Nieuwenrode en verder zullen niet de veel langere omweg nemen via de Nieuwenroodsesteenweg, Molenstraat (trouwens ook geen verhard voetpad of gescheiden fietspad) en of de Kruisstraat, om zo op het fietspad van de Beigemsesteenweg te geraken.

Graag had ik een antwoord gekregen op volgende vragen:

– Zijn er plannen om op de Zijpstraat een verhard voetpad aan te leggen en zo ja wanneer?
– Wordt er onderzocht of een fietspad kan worden aangelegd op de Zijpstraat?
– Kunnen hiervoor subsidies worden verkregen in het kader van de subsidiëring aanleg/verbetering fietsinfrastuctuur op bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds) of andere?

Met vriendelijke groet,

Yves Verberck

Facebooktwitter