[EA] Invoering van eenrichtingsstraten te Strombeek-Bever

De invoering van een reeks eenrichtingsstraten in Strombeek is duidelijk nog niet door iedereen gekend. Er rijden nogal wat voertuigen in de verkeerde richting, wat uiteraard niet abnormaal is kort na zo’n invoering. Dit heeft ongetwijfeld ook de maken met het GPS-systeem dat onvermijdelijk achterop loopt.

Tegelijk biedt deze invoering de opportuniteit om de parkeerproblematiek te herzien. Gezien het tekort aan parkeerruimte in Strombeek en het risico dat men in een eenrichtingsstraat sneller gaat rijden, kan allicht overwogen worden om het aantal asverschuivingen te verhogen en om in bredere straten hier en daar te laten parkeren aan de beide kanten van de weg.

Voorstel:

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege:

-uitleg te geven over de concrete gevolgen van de invoering van de eenrichtingsstraten en de controle op de naleving ervan;

-na te gaan in de betrokken straten of de parkeersituatie niet kan geoptimaliseerd worden, via het eventueel verplaatsen van de parkeerplaatsen, het uitbreiden van het aantal asverschuivingen en eventueel –wanneer de weg breed genoeg is- de invoering van dubbelzijdig parkeren.

Bart Laeremans

Behandeling in de gemeenteraad:

Dit agendapunt bracht een heel debat op gang, onder meer ook omdat een nieuwe vorm van sluipverkeer was ontstaan in de Villegasstraat. In de sociale media was daarover kort voor de gemeenteraad heel wat commotie ontstaan. Waar automobilisten die vanuit Meise komen vroeger Strombeek binnenreden via de Beverstraat, bleek dat door de invoering van de eenrichtingsstraten niet langer mogelijk. Een paar honderd meter verderop bevindt zich de Villegasstraat, die plots de uitverkoren sluipweg werd. Laat dat nu net de locatie zijn waar ’s morgens honderden kinderen naar school gaan. Deze worden nu geconfronteerd met een eindeloze file van wagens, net in het ochtendlijke spitsuur.

De politiecommissaris liet verstaan dat er op verschillende plaatsen toezicht was gehouden en dat men na een gedoogperiode was gestart met verbaliseren. Op één uur tijd werden meer dan 80 boetes uitgeschreven. De korpschef sprak van een bodemloos vat en vroeg dat er structureel zou worden nagedacht.

Schepen Paul Hermans (bevoegd voor Verkeer) erkende dat er fouten waren gemaakt in de communicatie: het kaartje in de gemeentelijke folder was niet goed leesbaar . Er staan nu betere kaarten op de webstek van de gemeente. Ook erkende hij dat de eenrichtingsstraten wellicht te vroeg werden ingevoerd.

Het groot aantal overtredingen wordt tegengegaan door de uitgang langs de Beverstraat verder te versmallen, zodat inrijden er moeilijker wordt.

Hij benadrukte dat de éénrichtingsstraten precies bedoeld zijn om het sluipverkeer te ontmoedigen. (Doelstelling waar we natuurlijk achter staan). Gezien de werken die nog op til zijn in Strombeek, waarschuwde hij dat het sluipverkeer nog dreigt toe te nemen. Hij stelde dat de situatie in de Villegasstraat voor het college een grote zorg is.

De schepen erkende ook dat de invoering van de eenrichtingsstraten de mogelijkheid bied om extra parkeerruimte te voorzien. Er wordt door de diensten aan een plan gewerkt om de parkeersituatie in de betrokken straten te wijzigen, zodat er meer parkeergelegenheid kan ontstaat.

Om het sluipverkeer tegen te gaan stelde onze fractie nog voor om, naar het voorbeeld van andere steden, borden te plaatsen met de aanbevolen route. Een goed idee, aldus de schepen.

We volgen dit uiteraard verder op.

Facebooktwitter