Gebrek aan opslagruimte op de voetbalterreinen te Humbeek

Geachte Burgemeester.
Geachte schepen van sport en voorzitter van het AGB Grimbergen.

Door de expansie bij de jeugdploegen van FC Borght trainen deze jongeren nu ook op de terreinen van KFC Humbeek en dit in het kader van een onderlinge overeenkomst.

Om deze trainingen van FC Borght in de best mogelijke omstandigheden te kunnen geven wordt steeds het benodigde hulpmateriaal (potjes, ballen, kegels, etc.) door de trainers overgebracht van het complex (Populierendal) naar deze locatie. Dit is een tijdrovende en zeker geen praktische manier van werken voor deze club.

Voor het materiaal van KFC Humbeek en de atletiekclub werd er wel extra gescheiden opslagruimte gecreëerd door middel van twee kleine aluminium containers die geplaatst werden juist naast de atletiekpiste. Naar mijn mening zijn deze containers zelfs nog te klein om al het materiaal te stockeren aangezien er rondom nog steeds materiaal blijft rondslingeren. Voor FC Borght is er echter geen enkele mogelijkheid om hun materiaal te kunnen opbergen op de terreinen van het sportcomplex te Humbeek.

Deze situatie is niet bevorderlijk is voor een goede jeugdwerking en er is dus nood aan een dringende oplossing voor dit plaatsgebrek zodat de club haar specifieke doelstellingen kan blijven nastreven. Uiteindelijk dragen zij ook financieel bij voor het gebruik van deze sportaccommodatie.

Graag had ik een antwoord gekregen op de vaag hoe het AGB Grimbergen een snelle oplossing kan vinden voor deze situatie.
– Is er nog ruimte aanwezig die kan dienst doen als gescheiden extra opslagruimte voor FC Borght?
– Zijn deze beide containers een definitieve oplossing voor de opslag van materiaal voor de verschillende clubs?
– Wat indien er eventueel nog andere sportclubs gebruik zouden maken van de buiteninfrastructuur?
– Kan er eventueel een extra container geplaats worden voor de opslag van hun materiaal?
– Wat is de kostprijs voor de eventuele aankoop van een extra container?

Mijn persoonlijke vaststelling en eventueel voorstel:

Op de rechterzijde van het terrein, op het einde van de toegangsweg via de Benedenstraat, staat een oude constructie waarvan ik weet dat het vroeger gebruikt werd als waskamer (kleedkamer) voor de voetbalclub.

Waarschijnlijk wordt dit gebouw nog enkel gebruikt voor opslag van afgedankte spullen en heeft het niet dadelijk nog een specifieke functie. Mist kleine kosten zou dit kunnen worden opgewaardeerd tot een volwaardige opslagruimte voor divers materiaal en dit eventueel ter vervanging van de metalen container(s). Het gebouw ligt net naast het 2de voetbalterrein wat voor de club ook handiger is om hum materiaal, groot en klein, snel te kunnen bergen.

– Kan er worden nagegaan of dit gebouw eventueel, met beperkte middelen, kan worden aangepast als extra bergingsruimte?
– Wat is de eventuele kostprijs voor de opruiming en eventuele aanpassingen en in welke tijdspanne zou dit gerealiseerd kunnen worden?

Met vriendelijke groet,

Yves Verberck

Facebooktwitter