Nu aanmelden, later inschrijven!

Alle Grimbergse basisscholen kozen ervoor om nieuwe inschrijvingen te laten voorafgaan door een aanmeldingsprocedure. Plaatsen worden daarna aan de aangemelde kinderen toegewezen. Daarbij wordt rekening gehouden met de schoolvoorkeur van de ouders en met de afstand tussen de school en hun domicilieadres. Zo wordt kamperen voor schoolpoorten vermeden.

Van maandag 7 maart tot woensdag 20 april loopt de algemene aanmeldingsperiode om je kind te kunnen inschrijven in een Grimbergse basisschool voor het schooljaar 2022-2023.

Aanmelden doe je op de website aanmelden.grimbergen.be.
Op 20 april moet de registratie vóór 16.00 uur helemaal afgerond zijn. Dan wordt het digitaal aanmeldingsregister onherroepelijk gesloten. Wacht dus niet tot het laatste moment om met het aanmelden te starten!

Voor welke kinderen?

Alle kinderen geboren in 2020 (dus ook zij die na 22 november 2020 geboren zijn en pas op 1 september 2023 mogen instappen) dien je nu voor een inschrijving aan te melden. Wanneer ouders dit nu niet doen, kan het later moeilijk worden om nog een plaats in een voorkeurschool te Grimbergen te vinden.

Kinderen kunnen ook voor een ander geboortejaar (kleuters) of leerjaar (lagere school) worden aangemeld wanneer ouders hen van school willen veranderen of voor het eerst in een Grimbergse basisschool willen inschrijven (bv. na een verhuis).

Een geüpdatet overzicht van de vrije plaatsen per school en per geboortejaar/leerjaar staat vanaf 4 maart op de website aanmelden.grimbergen.be. Op deze website vind je ook verdere informatie over de aanmeldprocedure.

“Ouders doen er goed aan om bij het aanmelden meerdere scholen op te geven en dit in rangorde van hun voorkeur. Zo verhogen zij de kans op de toewijzing van een plaats”, benadrukt schepen Karlijne Van Bree.

Let wel: wanneer een kind al in een kleuterschool of basisschool is ingeschreven, blijft het tot en met het zesde leerjaar automatisch ingeschreven. Ouders die hun kinderen volgend schooljaar gewoon op de school willen laten waar zij nu al naartoe gaan, moeten dus niet aanmelden.

Wanneer inschrijven?

Ten laatste op 6 mei krijgen de ouders het resultaat van hun aanmelding. Als aan hun kind een plaats in een van de scholen van hun voorkeur wordt toegewezen, dan moeten zij de inschrijving met de school regelen tussen 9 mei en 2 juni. Anders vervalt hun plaats.

Wie niet aanmeldt of niet tijdig inschrijft na een succesvolle aanmelding kan de scholen pas vanaf 6 juni rechtstreeks contacteren voor een inschrijving. De vraag is dan natuurlijk hoeveel vrije plaatsen er nog zullen zijn.

Dus: nu aanmelden, later inschrijven!

Meer informatie:

Chris Selleslagh
chris.selleslagh@grimbergen.be – 02 260 12 00 – 0475 70 43 03
Burgemeester
Politie, brandweer, burgerlijke stand, infrastructuur, openbare werken en werken in eigen beheer

Karlijne VAN BREE
karlijne.vanbree@grimbergen.be – 0474 93 12 19
Schepen voor onderwijs, toerisme en erfgoed

Facebooktwitter