Centrum van de toekomst

Het gemeentebestuur van Grimbergen werkt aan het centrum van de toekomst. Ze zet in op herinrichting van de openbare ruimte, stelt de zwakke weggebruiker voorop zonder te raken aan de bereikbaarheid, centraliseert haar dienstverlening en combineert centrumversterkende activiteiten met een ondergrondse parking. Op 9 maart 2022 kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een infoavond in feestzaal Den Douwe.

Het gemeentebestuur plant een uitbreiding van het gemeentehuis. Er komt een nieuwe vleugel waarin de gemeentelijke diensten, het Sociaal Huis, de bibliotheek en de toeristische dienst gecentraliseerd worden. Dit project is geen losstaand feit, maar kadert in de ruimere visie rond het centrum van Grimbergen. Het gemeentebestuur wil het centrum nieuw leven inblazen, klaarmaken voor de toekomst en aangenamer maken voor inwoners en bezoekers.

“Bij de uitwerking van de plannen van de nieuwe zijvleugel van het gemeentehuis werd ook de onmiddellijke omgeving onder de loep genomen. Momenteel wordt die omgeving vooral bepaald door onaantrekkelijke parkings, zowel aan het gemeentehuis en de oude jongensschool, maar ook op de bermen onder de bomen wordt er volop geparkeerd. Dit is niet alleen ontsierend voor het centrum, maar creëert ook een onveilige schoolomgeving. Dit kan en moet anders”, stelt schepen van Omgeving Bart Laeremans.

De zwakke weggebruiker centraal

“Het gemeentebestuur wil de omgeving rond het gemeentehuis radicaal anders vormgeven met meer groen. De zwakke weggebruiker komt centraal, maar we raken niet aan bereikbaarheid. De zone 30 wordt aangepast en veel duidelijker geaccentueerd. Zo zal er aan de invalswegen naar het centrum een poorteffect gecreëerd worden. Hierbij wordt het meteen duidelijk dat men in een zone 30 komt en kan men niet anders dan snelheid te minderen. De Lagesteenweg en de Beiaardlaan worden omgevormd tot fietsstraten. Dit betekent dat de fietser er voorrang zal hebben en niet voorbijgestoken mag worden door auto’s. Zo willen we inwoners, ouders, kinderen en het gemeentepersoneel maximaal aanzetten om meer voor de fiets te kiezen. Tevens voorzien we meer openbare fietsstallingen”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen.

Parkeren in het centrum

Wie toch met de wagen naar het centrum komt, zal kunnen parkeren op de vernieuwde parking aan het Prinsenbos. Deze parking wordt uitgebreid met twee ondergrondse parkeerlagen.

“We behouden aan het gemeentehuis nog 21 van de huidige 72 parkeerplaatsen. Daarvan komen er 16 aan het nieuw aan te leggen groene parkeerplein rond het monument en 5 plaatsen voor mensen met een beperking op het plein en langsheen de Prinsenstraat. Bezoekers van het gemeentehuis, de bib, het Sociaal Huis en de toeristische dienst, maar ook ouders van schoolgaande kinderen, sportievelingen en winkelaars kunnen op of in de nieuwe parking terecht. In de straten van het centrum zal een grote blauwe zone worden ingevoerd waar men 2 uren gratis kan parkeren. Voor de bewoners zullen er bewonerskaarten zijn. Kortparkeren (< 30 minuten) wordt gratis in de parking”, verduidelijkt schepen Roosen. Er komt een nieuwe, groene voetweg die leidt naar het gemeentehuis en de school.

Meer dan een ondergrondse parking

“Door twee parkeerlagen ondergronds te realiseren, kunnen we een antwoord bieden op heel wat vragen en bekommernissen. Het biedt voldoende parkeerplaats voor bezoekers zonder bovengronds extra ruimte in te nemen. Zo blijft de bovengrondse pleinfunctie maximaal behouden. Dit plein zal niet alleen het open en groene karakter van de omgeving vrijwaren. Het zal ook gebruikt kunnen worden voor evenementen, kermissen en jaarmarkten. Daarenboven komt in het ondergronds gedeelte ook een buurtwinkel met een bakkerij- en slagerijafdeling. Hierdoor moeten de bewoners van het centrum niet langer de wagen nemen voor hun dagelijkse boodschappen”, licht schepen van financiën William De Boeck toe. De gemeente voorziet een vergoeding van € 1.875.000  voor de 75 gevraagde parkeerplaatsen. De investering van TS33 (ondergrondse parking, buurtwinkel en heraanleg van de bovengrondse parking Prinsenbos) bedraagt € 7 miljoen. De gemeente ontvangt jaarlijks een concessievergoeding van € 100.000 gedurende 50 jaar en een jaarlijkse variabele concessievergoeding.

Wegenwerken in Lagesteenweg en Beiaardlaan

Tijdens de gemeenteraad van april 2021 keurde de gemeenteraad een bestek goed voor een nieuwe parking aan het Prinsenbos met ondergrondse parkeergelegenheid en liefst ook een centrumversterkende functie. De Limburgse firma TS33 diende afgelopen zomer een regelmatige offerte in. Na uitgebreide onderhandelingen werd begin dit jaar een definitief bod uitgebracht. “Daarin wordt voorgesteld dat de Nederlandse winkelketen Jumbo de voedingswinkel zal uitbaten. Het schepencollege gunde op 14 februari deze opdracht aan TS33. Binnen afzienbare tijd zal een omgevingsvergunning (bouwaanvraag) worden ingediend,” stelt schepen De Boeck, “maar deze zal worden voorafgegaan door een aantal inspraakmomenten voor de inwoners, de handelaars, de gemeenteraadsleden en de Gecoro. We hopen dat de werkzaamheden kunnen aanvatten in de loop van het najaar”.

“In de tweede helft van 2022 zal het gemeentebestuur starten met de heraanleg van de Beiaardlaan en  de Lagesteenweg. Er komen voldoende bomen en groenvoorziening langs deze straten en de parkeerplaatsen blijven behouden en zullen waterdoorlatend zijn. Op de hoek van Beiaardlaan en Lagesteenweg wordt het groene accent verder versterkt. Op de hoek van Abdijstraat, Beiaardlaan en Wolvertemsesteenweg is er ruimte voor een ruimere parkomgeving en een rechtstreekse verbinding met het water van de Maalbeek. Ook hier krijgen we dus een merkelijke opwaardering van de omgeving”, aldus schepen Bart Laeremans.

Infovergadering voor handelaars en geïnteresseerden

Op maandag 7 maart om 18 u. organiseert het gemeentebestuur een informatieavond voor de handelaars die actief zijn in het centrum. Ze geeft dan een toelichting over de plannen voor de parking aan het Prinsenbos en de heraanleg van de Lagesteenweg en Beiaardlaan.

Op woensdag 9 maart om 20 u. zijn de omwonenden en andere geïnteresseerden welkom.

Beide informatieavonden gaan door in feestzaal Den Douwe, Antwerpselaan 1, 1850 Grimbergen. Inschrijven kan via de gemeentelijke website:

Grimbergen bouwt aan centrum van de toekomst – Gemeente Grimbergen

In de pers:

Ring-TV: https://www.ringtv.be/nieuws/centrum-grimbergen-krijgt-groen-plein-en-ondergrondse-parking

HLN: https://www.hln.be/grimbergen/hoe-ondergrondse-parking-in-grimbergen-toch-moet-leiden-tot-minder-autos-en-meer-veiligheid-voor-fietsers~acb0d48b/

Het Nieuwsblad: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220228_95455883

Facebooktwitter