[PM] Nieuwe meerderheid trekt laken helemaal naar zich toe

Samenstelling Autonoom Gemeentebedrijf Grimbergen niet democratisch

Tijdens de jongste gemeenteraad van 25 april heeft de nieuwe bestuursploeg zich van haar kleinste kant laten zien. De samenstelling van de nieuwe raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) wordt veel minder democratisch dan voorheen.

Het AGB is de instelling die eigenaar is van de gemeentelijke sportinfrastructuur en die de uitbating verzekert van de zwembaden en de sporthallen. Deze constructie werd opgestart om de BTW te kunnen recupereren maar maakt het ook mogelijk sneller beslissingen te kunnen nemen en meer specialisatie te bekomen. De instelling beheert zeer ruime budgetten en een goede controle door de gemeenteraadsleden is dan ook noodzakelijk. Tijdens de voorbije bestuursperiode waren er 11 leden, waarvan zes leden voor de meerderheid en vijf voor de oppositie (3 Vlaams Belang, 1 Groenpro en 1 UF), op basis van de evenredige vertegenwoordiging. Nu trekt de nieuwe meerderheid het laken maximaal naar zich toe: de vier oppositiepartijen (die samen meer dan 50% van de kiezers vertegenwoordigen) krijgen elk één zitje en de meerderheid eist de overige zitjes voor zich op.

Bij een normaal stelsel van evenredige vertegenwoordiging hadden de oppositiepartijen 6 zetels moeten krijgen en de meerderheid 5. Vernieuwing en N-VA zouden dan elk 2 zetels gekregen hebben en UF en Sp.a ieder 1. Daarom had Karlijne Van Bree voorgesteld dat de nieuwe Raad van Bestuur 12 leden zou tellen (hetgeen decretaal perfect mogelijk is en door de Administratie als alternatief werd voorgesteld), met een doorslaggevende stem voor de voorzitter (die deel uitmaakt van de meerderheid), zodat de meerderheid het overwicht zou behouden. Maar dit (perfect legale) voorstel werd door de meerderheidspartijen zonder enige uitleg weggestemd.

Hierdoor wordt de democratische controle op deze belangrijke gemeentelijke instelling ernstig geschaad en worden de partijen Vernieuwing en N-VA, met respectievelijk 6 en 5 zetels in de gemeenteraad, teruggebracht naar het niveau van Sp.a, met 2 zetels. Essentieel is ook dat de gemeenteraadsleden en partijen die geen zitting hebben in de uittredende raad van bestuur van het AGB, niet geïnformeerd werden over de verschillende rekenkundige alternatieven, zodat zij op de gemeenteraad niet met kennis van zaken konden oordelen !

Vernieuwing vindt deze toch wel arrogante houding van de nieuwe meerderheid onaanvaardbaar en zal klacht neerleggen bij de gouverneur.

Karlijne Van Bree
Gemeenteraadslid Vernieuwing

Facebooktwitter