Het vervangen van gemeentepersoneel

Schriftelijke vraag. Betreft: Het vervangen van gemeentepersoneel

Geacht college,

De financiën van de steden en gemeenten staan onder druk. Budgettaire overwegingen kunnen steden en gemeenten overhalen in te zetten op een besparing op de personeelsuitgaven.

Graag had ik vernomen of en zo ja, hoe onze gemeente Grimbergen zal besparen op haar personeelsuitgaven.

  1. Hoeveel van de vanaf 1 januari 2013 tot het einde van deze legislatuur op pensioen gestelde/te stellen personeelsleden zullen vervangen worden?
  2. Zal er desgevallend een gelijkmatige personeelsbesparing gebeuren gespreid over alle diensten?
  3. Zo niet, welke diensten zullen het meest getroffen worden?
  4. Indien het personeelsbestand deze legislatuur zal ingekrompen worden, hoeveel denkt het bestuur te zullen besparen op de personeelsuitgaven in 2013, hoeveel over de volledige legislatuur?

Dank voor uw antwoord.

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter