[PM] Nationaal voetbalstadion hoort thuis in Brussel, niet in Grimbergen

Wij zijn niet te spreken over de plannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het nieuwe nationale stadion te bouwen op de terreinen van Parking C in Grimbergen. De stad Brussel is weliswaar grotendeels eigenaar van dit 27 hectare groot terrein, maar dat betekent nog niet dat Brussel zomaar eenzijdig aan Grimbergen en aan Vlaanderen kan opleggen wat de ruimtelijke toekomst van dit gebied moet zijn. Vlaanderen kan dit gebied een veel nuttiger invulling geven. Een nationaal stadion hoort thuis in Brussel, niet in Grimbergen.

Het is niet de eerste keer dat deze plannen opduiken. In de aanloop van de kandidaatstelling voor het Wereldkampioenschap Voetbal 2018 circuleerde Parking C reeds als mogelijke locatie, naast Schaarbeek Vorming. Wij hebben ons toen van meet af aan scherp tegen de piste van Parking C verzet, omdat de inplanting van zo’n gigantisch stadion annex aanhorigheden alleen maar zal leiden tot de verdere verstedelijking en verBrusseling van Strombeek-Bever. Bovendien is deze locatie ook om verkeerstechnische redenen (vlak naast de overbelaste noorderring) absoluut ongeschikt. Schaarbeek-Vorming biedt daarentegen het grote voordeel van de nabijheid van een treinverbinding.

Wij hekelen ook de respectloze manier waarmee Brussel zomaar beslist over de bouw van dit mega-complex, zonder dat het Vlaams gewest hierin gekend is. Ook het gemeentebestuur van Grimbergen werd hierbij niet betrokken. Brussel wentelt zijn problemen andermaal eenzijdig af op de Vlaamse Rand.

Vlaanderen betaalt nu de prijs voor het uiterst zwakke Vlaamse beleid inzake ruimtelijke ordening voor onze streek. Door grote stukken van Halle-Vilvoorde uit te roepen tot “Vlaams Stedelijk (later ‘Strategisch’) Gebied rond Brussel”, werd als het ware de rode loper gerold voor intensieve verstedelijking en hoogbouw. Wij hebben overigens in het verleden bij herhaling aangeklaagd dat N-VA-minister Muyters en de Vlaamse regering verzuimden om duidelijke keuzes te maken voor Parking C. Het Brussels Gewest ziet nu zijn kans schoon om dat in onze plaats te doen.

Joris Van Hauthem, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, zal minister Muyters, die zowel bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening als voor Sport, eerstdaags ondervragen over de Brusselse plannen. We hopen dat de Vlaamse regering in dit dossier blijk zal geven van gezond verstand en een resoluut njet zal laten horen aan de Brusselse politici. In het Brussels Parlement zal Volksvertegenwoordiger Dominiek Lootens minister-president Vervoort interpelleren.

Bart Laeremans,
Senator

Facebooktwitter