Nieuw voetbalstadion op parking C van de Heizel

Het nieuwe nationale voetbalstadion komt op het grondgebied van de Vlaamse gemeente Grimbergen.

Brussel (Belga, DS) Parking C van de Heizel, daar moet het nieuwe nationale voetbalstadion komen in de plaats van het Koning Boudewijnstadion, dat wordt afgebroken. Dat heeft de Brusselse regering van de nieuwe minister-president Rudi Vervoort (PS) dit weekend beslist op een seminarie van zijn regeringsploeg in Oostende.

De site van Parking C – de gigantische parking die via een loopbrug verbonden is met de Heizelpaleizen aan de andere kant van de Romeinse Steenweg – is eigendom van de stad Brussel, maar ligt op het grondgebied van Vlaanderen, meer bepaald in Grimbergen.

De Brusselse regering moet haar voorstel dus bij het Vlaamse Gewest bepleiten. De burgemeester van Grimbergen, Marleen Mertens (CD&V), zegt niet tegen de komst van het stadion gekant te zijn. Maar om de overlast in te dijken, kijkt ze naar Brussel.

De princiepsbeslissing over het nieuwe stadion komt niets te vroeg. De tijd dringt voor de Belgische voetbalbond om een kandidatuur in te dienen met het oog op het Europees voetbalkampioenschap 2020, dat de Uefa over heel Europa wil organiseren. Daarvoor is een nieuw stadion een must.

Volgens de krantLe Soir zou Stockholm model staan, waar de ‘Friends Arena’ werd gebouwd: een stadion met 50.000 zitplaatsen, zonder atletiekpiste, met een dak dat open kan en faciliteiten voor grote popconcerten.

De beslissing om het stadion te verhuizen is ook cruciaal voor het slagen van het Neo-project, dat de bedoeling heeft om de hele Heizelvlakte te herinrichten, met congrescentra en faciliteiten voor ontspanning en toerisme, naar analogie met het project Uplace, even verderop in Machelen.

Op de site van het Koning Boudewijnstadion wil de Brusselse regering volgens de staatssecretaris voor Huisvesting, Christos Doulkeridis (Ecolo), alvast ruimte maken voor woningen, waarvan minstens 15 procent sociale woningen.

Nu nog geld

De stad Brussel is tevreden dat er een beslissing in het dossier van het stadion is genomen. Brussels schepen van sport Alain Courtois (MR) herinnert eraan dat hij al decennia ijvert voor een nieuw stadion in Brussel. ‘Idealiter zou het een multifunctioneel stadion moeten worden, de hoofdstad van Europa waardig’, zegt hij.

Als eigenaar van parking C zal de stad Brussel betrokken blijven bij de uitbating van het nieuwe voetbalstadion. Het aantal parkeerplaatsen op de Heizel zal in het Neo-project ook behouden blijven, waardoor het verkeer rond het stadion vlot moet lopen.

Rest alleen: de financiën. VolgensLe Soir zou de bouw van het stadion 240 miljoen euro kosten. Stad en gewest kijken voor het geld naar de federale overheid, dat privépartners zal moeten zoeken.

Op de afzondering in Oostende hakte de Brusselse regering nog andere knopen door. Zo werd het tracé van de tramlijn vastgelegd die van het Noordstation via de Picardbrug naar Tour & Taxis moet lopen. Er komt ook een economische zone langs het Kanaal.

In die buurt komt ook een museum voor moderne en hedendaagse kunst. (yd)

Datum publicatie: 27 mei 2013
Bron: Het Laatste Nieuws

Facebooktwitter