Schade aan het groendak GBS Mozaïek te Humbeek

Schriftelijke vraag. Betreft: schade aan het groendak GBS Mozaïek te Humbeek

Geachte mevrouw burgemeester,
Geachte schepen,

Ik heb vastgesteld dat de beschermplaat, aangebracht aan de onderkant van het hellend groendak van de refter van de GBS Mozaïek, volledig is afgebroken. Deze plaat zorgt er namelijk voor dat de begroeiing op zijn plaats blijft liggen.

De volledige massa begint ook stilaan af te glijden. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de overvloedige regenval. Ondertussen zijn er reeds enkele centimeters van dit groendak afgebrokkeld en terechtgekomen op het dak van de refter. Het is niet onwaarschijnlijk dat binnenkort het volledige oppervlak loslaat en afglijdt. Onvermijdelijk zal dit leiden tot verstopping van de afvoerleidingen en het doorsijpelen van water in de ondergelegen nieuwe refter van de school.

Mag ik u verzoeken om dringend de nodige herstellingen te laten uitvoeren zodat groter onheil vermeden wordt met veel zwaardere kosten tot gevolg.

Mag ik u verzoeken om mij op de hoogte te houden van het gevolg dat hieraan zal wordt gegeven.

Hoogachtend,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter