Meertalig paneel Hicret

Graag had ik, conform de vigerende wetgeving, van het college van burgemeester en schepenen een antwoord gekregen op onderstaande vragen.

Voor deze vraagstelling zou ik willen verwijzen naar het protocol ter vrijwaring en bevordering van het Nederlandstalig karakter van de gemeente Grimbergen.

In het verleden heb ik al meermaals tweetalige reclamepanelen aangekaart bij onze gemeente. De gebruikte talen waren destijds het Frans en het Nederlands, beide landstalen. Hier betreft het een taal dat helemaal geen landstaal is.

Ik heb vastgesteld dat er aan de gevel van het ontmoetingscentrum Hicret een tweetalig paneel hangt. Langs deze ene zijde staat het vermeld in het Nederlands, zoals het hoort, maar aan de andere zijde in het Turks (zie foto 1 onderaan). Dit is in strijd met de taalwetgeving.

Ook hangen er affiches of bladen aan de vitrine die uitsluitend opgesteld zijn in het Turks (zie foto 2 onderaan).

– Ik zou het schepencollege willen verzoeken om de eigenaar te wijzen op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente en dat hij de nodige stappen moet ondernemen om de panelen en de affiches aan te passen.
o Zal het schepencollege op deze vraag ingaan?
— Zo ja, graag kopie van de brieven.
— Zo neen, graag een schriftelijke motivatie.

– Bij het indienen van de stedenbouwkundige aanvraag voor het plaatsen van reclamepanelen dient men te vermelden wat er op de panelen komt te staan. Maken de personeelsleden van de dienst ruimtelijke ordening de aanvragers er attent op dat zij enkel Nederlandstalige reclame hierop mogen plaatsen? Indien niet, kunnen zij dit vanaf heden doen?

– Heeft de eigenaar überhaupt een aanvraag voor het plaatsen van een reclamepaneel ingediend? Zo ja, graag een kopie van de aanvraag.

– Welke stappen zal de gemeente ondernemen wanneer men na bijvoorbeeld een maand merkt dat de eigenaar niet ingaat op de vraag van de gemeente om het paneel aan te passen?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto 1:

Foto 2:

Antwoord van de gemeente:

Facebooktwitter