Kruispunt Pastoor D.J. Delestrestraat en Smaragdstraat

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Op het kruispunt van de Pastoor D.J. Delestrestraat en de Smaragdstraat staat er een soort rondpuntje zoals u kan zien op bijgevoegde foto.

Voor voertuigen komende uit de Delestrestraat zorgt dit voor wat verwarring aangezien er geen aanduiding staat of dit nu weldegelijk een rondpunt is of niet. Ik verklaar mij nader aan de hand van enkele voorbeelden die mij recent aan het oor zijn gekomen:

1) Een voertuig komende uit de Delestrestraat moest linksaf de Smaragdstraat indraaien en aanzag dit als rondpunt. Het voertuig achter hem moest dezelfde beweging maken maar ging vóór het obstakel linksaf waardoor zij bijna met elkaar in aanraking kwamen.

2) Een voertuig komende uit de Delestrestraat moest linksaf de Smaragdstraat indraaien en sloeg voor het rondpunt linksaf. Op datzelfde ogenblik kwam er een voertuig uit de Smaragdstraat die rechtsaf de Delestrestraat in moest. Doordat het op die plaats vrij smal is, kwamen zij bijna met elkaar in aanraking.

Beschouwt de gemeente dit als een volwaardig rondpunt en kan men zodoende de nodige signalisatie aanbrengen?

Bijkomende opmerkingen:
1) Voor de voertuigen die (op de foto) van links komen en de Smaragdstraat verder blijven inrijden, lijkt het mij logisch dat zij dit niet als rondpunt moeten aanschouwen aangezien het niet op het hun baanvak ligt maar meer in de Delestrestraat is gelegen. Er zou dus enkel een verkeersbord moeten komen op het rondpunt aan de zijde van de Delestrestraat dat zichtbaar is voor de voertuigen komende uit die straat.

2) Men dient er wel voor te zorgen dat er geen voertuigen kunnen parkeren ter hoogte van dat rondpuntje (zie voertuig rechts op de foto) want anders wordt de doorgang wel zeer smal. In die buurt is voldoende parkeerplaats dus dat kan geen probleem zijn veronderstel ik.

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Foto:

2016-09-05 18.55.30

Antwoord van de gemeente:

antwoordkruispuntdelestreensmaragd

Facebooktwitter