[EA] Oplossingen voor een nette gemeente

Situatie
Een uitdaging die ons al lang bekend is, is de aanwezigheid van zwerfvuil overal in Grimbergen. De ontevredenheid hierover neemt toe en o.a. op facebook vind je hierover reacties en foto’s.

In het verleden heb ik al een mondelinge vraag gesteld over hoe de gemeente hier mee omgaat en jammer genoeg zien we nog steeds dezelfde beelden in o.a. Strombeek.

VuilbakStrombeek

Daarnaast is er de veelbesproken onkruidbestrijdingsaanpak van de gemeente. Vanaf januari 2015 mogen er geen chemicaliën meer gebruikt worden (wat op zich een goede zaak is) en dat leidt ertoe dat onkruidbestrijding arbeidsintensiever geworden is. Zelfs als iedereen zijn deel net houdt, is er nog een grote openbare / publieke ruimte die aandacht vraagt. Denk maar aan de parkjes en de kerkhoven in Grimbergen.

Informatie
In mei 2016 kreeg ik in een bijlage van Trends een aantal voorbeelden hoe andere spelers met ‘recyclage’ omgaan (zie bijlage). Eén voorbeeld trok mijn aandacht, nl. de sorteerpunten.

VoorbeeldenTrends

Voorstel

Vernieuwing stelt voor dat de gemeente Grimbergen de volgende acties neemt:
– onderzoekt in welke mate het concept van de sorteerpunten aangeboden wordt in onze provincie / andere gemeenten.

mogelijke tip: Op 11/10/2016 worden sessies hieromtrent georganiseerd. Zie details in bijlage 2.

– analyseert welke mogelijkheden er zijn om dergelijk concepten te introduceren in Grimbergen, met Strombeek als eerste piloot (in het kader van het Masterplan)

– nagaat in welke mate werklozen, OCMW-steuntrekkende vrijwilligers edm. ingezet kunnen worden om onze gemeente proper en leefbaar te houden.

Bijlage 1 – uittreksel uit Mediaplaneet – Trends – mei 2016

VoorbeeldenTrends2
Bron: Trends – Mediaplanet – mei 2016

Bijlage 2: uit de e-mail van V V S G – week nr 31 (23 tot 29 augustus 2016)

9. Inspiratie voor de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten in uw gemeente
Het Netheidsnetwerk van de OVAM organiseert binnenkort twee rondetafels over de aanpak van zwerfvuil en sluikstorten. Tijdens deze rondetafels kunt u zich laten inspireren door de manier waarop andere lokale besturen de hoeveelheid zwerfvuil en sluikstorten proberen in te perken. De eerste rondetafel schenkt aandacht aan de rol van communicatie en vindt plaats op 15 september om 14u bij de OVAM in Mechelen (Stationsstraat 110, vergaderzaal 4.20). De tweede richt zich specifiek op een beleid tegen sluikstorten en vindt plaats bij de VVSG in Brussel op 11 oktober om 14u (zaal 5). Inschrijven kan via netheidsnetwerk@indevuilbak.be of T 015-284 554. Maar wees snel, want de plaatsen zijn beperkt. piet.coopman@vvsg.be

Antwoord op GR van 29/08 door schepen van milieu Boelens

1. de gemeente heeft in het verleden een experiment gedaan met de glascontainer op het gemeenteplein en dat is toen niet postief gebleken.

2. de gemeente zet eerder in op sensibilisering en voorkomen van zwerfvuil:
a. bijvoorbeeld de PMD zakken – wat mag er in en wat niet;
b. van 10 tot 28 oktober komt er een campagne van HAVILAND met als thema ‘afval is geen afval’;
c. 5% van de bevolking zal de aangeboden oplossingen nooit goed gebruiken (versta: er zal steeds zwerfafval zijn);
d. De zwervuilmeters en –peters zijn een groot succes in Grimbergen en dragen bij tot een proper straatbeeld;
e. Er zijn verzamelpunten van TELEVIL in het containerpark in Grimbergen.

3. er zijn ook repressieve maatregelen
a. een extra GAS ambtenaar werd aangetrokken;
b. er komt een zwerfvuilactie;
c. er komt een mobiele camera die ingezet zal worden in de strijd tegen zwerfvuil.

Facebooktwitter