Kolveniersstraat

Schriftelijke vraag. Betreft: Kolveniersstraat

Geachte Burgemeester,

Uw kenmerk: HDS/VD/GW/137

Ik werd aangesproken door inwoners uit de Kolveniersstraat.

Zij stellen vast dat er in hun (doodlopende) straat voortdurend auto’s rijden die op het Business Center Heyzel (Romeinsesteenweg) moeten zijn en dit domein dus langs de achterkant oprijden.

Nochtans was de toegang die uitgeeft op de Kolveniersstraat enkel bedoel als een speciale toegang voor de brandweer.

In een schrijven dd. 12 februari 2009 heeft uw voorganger, dhr. Eddy Willems, uitdrukkelijk bevestigd dat deze toegang enkel voor de brandweer bedoeld is. De burgemeester zou toen de eigenaars hieraan herinneren.

Is het mogelijk de eigenaars opnieuw te contacteren met de boodschap dat deze toegang slechts uitzonderlijk mag gebruikt worden, in het kader van veiligheidsoperaties?

Kan hierop desnoods tijdelijk toezicht worden uitgeoefend?

Met dank voor nuttig gevolg,

Bart Laeremans

Facebooktwitter