Verkeersproblematiek Poddegemstraat

Geachte Burgemeester,

In antwoord op mijn schrijven van 1 mei jl. antwoordde u op 13 mei dat er zich wel degelijk een probleem stelt in de Poddegemstraat wat betreft chauffeurs die over het voetpad rijden.

Door de beperkte verkeerscommissie werd gesuggereerd om het weggedeelte tussen café “In de Veldkant” en Hoeveland verder te onderzoeken, met het oog op maatregelen.

Intussen vernam ik dat de situatie in de betrokken straat niet verbeterd is, wel integendeel. Er wordt nog steeds veel te hard gereden en veel te veel chauffeurs rijden nog altijd over het voetpad.

1. Kan u meedelen wat het gevolg was van het onderzoek dat was aangekondigd op 13 mei, meer bepaald voor het stuk tussen Hoeveland en café Veldkant?
2. Tot welke maatregelen werd er intussen besloten?
3. Welke initiatieven worden er genomen inzake de snelheid?
4. Werd er in deze straat al een lichtgevende snelheidsindicator geplaatst? Zo ja, wat waren de resultaten? Zo neen, kan de plaatsing overwogen worden?
5. Welke maatregelen worden voorzien?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Reactie van het schepencollege:

091545

Facebooktwitter