Inrichting paddenoversteekplaats Voordestraat te Humbeek

Schriftelijke vraag. Betreft: Inrichting paddenoversteekplaats Voordestraat te Humbeek

Er werden heel wat financiële middelen geïnvesteerd voor de heraanleg van de Voordestraat te Humbeek, meer bepaald voor de aanleg van een ondergrondse paddenoversteek bedoeld om de jaarlijkse migratie van padden veilig te laten gebeuren.

Ik betwist hier helemaal niet het nobele doel van dit werk, maar blijkbaar biedt dit nieuwe systeem, zoals het nu ontworpen is, helemaal geen garantie dat padden ook gebruik zullen maken van deze ondergrondse doortocht. Ik stel gewoon vast dat men terug grijpt naar het oude concept van voor deze werken.

Op het gedeelte juist voor de grens met Nieuwenrode, werd er over de volledige lengte en dit langs beide zijden van de baan, terug een afscherming geplaatst die er voor moet zorgen dat padden naar deze ondergrondse doorgangen worden geleid. Ook werden er borden geplaats met een oranje knipperlicht om de mensen te waarschuwen voor deze paddenoversteekplaats.

Wat is nu de meerwaarde van deze kostelijke investering?

Deze lelijke schermen moeten jaarlijks terug geplaatst worden anders trekken de padden gewoon over het wegdek naar de overzijde. Op gebied van veiligheid biedt de huidige inrichting geen enkele meerwaarde. Langs beide zijden van de baan kunnen onoplettende weggebruikers bij zware regenval, glad wegdek of bij beperkte zichtbaarheid belanden in het lager gelegen drassig gebied dat dikwijls tot aan de rand van de weg onder water staat.

Een betonnen boordkant van ongeveer +- 50 cm hoogte langs beide zijden van de weg, had al deze problemen in één klap kunnen oplossen? Niet enkel voor de veiligheid van de padden, maar ook voor de weggebruikers. Bij plaatsgebrek had men desnoods op deze plaats een wegversmalling kunnen aanbrengen met voorrangsregeling.

Graag kreeg ik van het college een antwoord op volgende vragen.

 1. Wat is de volledige kostprijs geweest voor het ondergronds brengen van deze paddenoversteekinstallatie?
 2. Was het vanaf de ontwerpfase ook nog de bedoeling om met deze schermen te blijven werken?
  • Zo ja, wie is er verantwoordelijk voor het plaatsen en onderhouden van deze schermen?
  • Zo neen, werd er voldoende nagedacht over de manier hoe deze padden de oversteek zouden maken?
  • Werd er rekening gehouden met het feit dat bij overvloedige regenval het water tot over het wegdek spoelt en dus ook achter en voor deze aangebrachte schermen zal lopen waardoor padden gewoon als vroeger het wegdek zullen overtrekken?
  • Wat wordt er gedaan om het waterpeil in de Sasbeek op een voldoende laag niveau te houden zodat overstromingsgevaar vermeden wordt?
 3. Waarom werd er niet geopteerd om de zijkanten van dit gedeelte van de weg te voorzien van een voldoende verhoogde betonnen boordsteen? Deze zou niet enkel de padden tegenhouden en leiden naar de ondergrondse doorgangen, maar tevens een correctere inschatting mogelijk maken van de beschikbare wegbreedte waardoor ook de veiligheid van alle weggebruikers in deze weg zou verhogen? Dit voorstel had ook alle andere manuele interventies overbodig gemaakt.

Met dank voor een spoedig antwoord

Hoogachtend

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Lees hier het antwoord van het college:

Voordestraat 1

Voordestraat 2

Voordestraat 3

Voordestraat 4

Facebooktwitter