Kleedkamers voetbalveld Piereman

Schriftelijke vraag. Betreft: Kleedkamers voetbalveld Piereman

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Zeer recent werden enkele kleedkamers aan het voetbalcomplex Piereman gedeeltelijk afgesloten en ontoegankelijk gemaakt wegens verbouwingen. Dit tot grote verbazing van de verschillende voetbalploegen. Zij kwamen ter plaatse om te starten met hun training, maar constateerden dat zij nergens terecht konden om zich om te kleden en te douchen na de fysieke inspanning. FC Strombeek heeft wel nog 4 kleedkamers ter beschikking en maakt op eigen initiatief ook gebruik van de kleedkamers aan De Singel. Lokomotiv heeft geen weet dat zij van laatstgenoemde gebruik mogen maken en krijgt geen toegang om de kleedkamers van FC Strombeek te gebruiken. Zij stonden dus voor een voldongen feit op hun training dinsdag jongstleden. Op zaterdag 16/02 hebben zij een thuiswedstrijd en weten dus niet of zij tegen dan wel gebruik zullen kunnen maken van de kleedkamers van FC Strombeek of de kleedkamers van De Singel. Als zij geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten, zullen zij deze wedstrijd met forfaitcijfers verliezen. Bij 3 forfaits worden zij uitgesloten en degraderen zij naar een lagere afdeling. Er dient dus dringend voor een oplossing gezorgd te worden.

Daarom had ik graag een antwoord verkregen op onderstaande vragen?

– Werden de verschillende ploegen die gebruik maken van deze terreinen verwittigd van de werkzaamheden?

– Welke instantie / persoon diende de ploegen op de hoogte te brengen? Was dit de sportdienst?

– Wanneer zullen de werkzaamheden klaar zijn en zullen de ploegen opnieuw hun intrek kunnen nemen in de nieuwe kleedkamers?

– Zullen de ploegen op de hoogte gebracht worden van de verdere werkzaamheden?

– Waar kunnen zij terecht om zich om te kleden en te douchen?

– Wat met de wedstrijden? Waar kunnen de ploegen (ook de bezoekers) dan terecht?

– Zullen de bezoekers schriftelijk of telefonisch op de hoogte worden gebracht van waar zij terecht kunnen voor en na de match?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

 

Lees hier het antwoord van het college:

Kleedkamers voetbalveld Piereman_Page_1

Kleedkamers voetbalveld Piereman_Page_2

Facebooktwitter