Kunstwerk op de kruising Kerkstraat en Sint-Rumoldusstraat te Humbeek

Schriftelijke vraag. Betreft: Kunstwerk op de kruising Kerkstraat en Sint-Rumoldusstraat te Humbeek

Geachte Mevrouw de burgemeester,
Geachte schepen,

Tijdens de voorbije legislatuur werd er een gunning verleend aan architect L. Binst uit Humbeek om een kunstwerk te ontwerpen en te plaatsen op het pleintje voor de kruising Kerkstraat en Sint Rumoldusstraat te Humbeek. Het kunstwerk zou een moderne versie worden van een zonnewijzer die op elektronische wijze ook ’s nachts het juiste uur zou weergeven. Er werden voorbereidingen getroffen om te voorzien in de nodige nutsleidingen en er werd ook een sokkel voorzien.

Wij stellen echter vast dat er blijkbaar problemen zijn met de afwerking van dit kunstwerk. Al maanden zien wij op die plaats een melkkleurige glazen buisconstructie staan die niet wordt afgewerkt. Het pleintje rondom deze constructie kan dan ook niet worden opgeruimd.

Graag kreeg ik van het college een antwoord op volgende vragen:

  1. Wat is de volledige kostprijs van dit kunstwerk?
  2. Wat is de reden voor het niet verder afwerken van dit kunstwerk?
  3. Zijn hier meerkosten te verwachten?
  4. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud of bij eventuele technische problemen aan dit kunstwerk of bij vandalisme? (bestaat hoofdzakelijk uit een glasconstructie en elektronische onderdelen)
  5. Heeft de nabijheid van de straatverlichting een invloed op de functionaliteit, meer bepaald op de zichtbaarheid ’s avonds of ’s nachts?
  6. Wanneer wordt dit kunstwerk officieel ingehuldigd?
  7. Werd er rekening gehouden een mogelijke vrije doortocht voor de bewoners of de eventuele eigenaars van de bouwgrond gelegen aan de achterzijde van dit pleintje en kan dit eventueel juridische problemen opwerpen?

Met dank voor een spoedig antwoord

Hoogachtend,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Lees hier het antwoord van het College:

Zonnewijzer 1

Zonnewijzer 2

Facebooktwitter