[PM] Grimbergse coalitie is ondemocratisch en weerspiegelt de wil van de kiezer niet

Lijst Vernieuwing heeft kennis genomen van de beslissing van CD&V, VLD en Groen om samen een meerderheid te vormen. Helaas moeten we daarbij vaststellen dat de jacht op postjes zwaarder heeft doorgewogen dan de wens om een stabiele, duurzame en democratische meerderheid op de been te brengen. De nieuwe coalitie weerspiegelt immers niet de wil van de meerderheid van de Grimbergse kiezers. De drie betrokken partijen behaalden op 14 oktober samen amper 48,6% van de stemmen.

Bovendien gaat het om een keuze van twee verliezende meerderheidspartijen (samen verloren ze 12,8% van de stemmen!) voor een oppositiepartij die al evenmin gewonnen heeft. De winnaars van de verkiezingen en de partijen die écht een vernieuwend beleid wilden, werden aan de kant gelaten. De signalen van de kiezer worden dus allerminst gerespecteerd.

Lijst Vernieuwing tilt vooral zwaar aan het feit dat de nieuwe coalitie met 17 op 33 zetels slechts 1 zetel op overschot heeft. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat deze formule in de praktijk onwerkbaar is. Zodra één raadslid verhinderd is (b.v. wegens ziekte of wegens persoonlijk belang bij een beslissing) raakt de nieuwe meerderheid immers in moeilijkheden. Wanneer een schepen of een raadslid in opspraak komt, dan kan de hele meerderheid door deze ene mandataris gegijzeld worden.

De nieuwe coalitie is duidelijk een toonbeeld van oude politieke cultuur.

Bart Laeremans
Lijsttrekker Vernieuwing

Facebooktwitter