[PM] Grimbergen steeds meer in de greep van afvalbaronnen

De Fractie Vernieuwing uit de Grimbergse gemeenteraad is ontgoocheld over de zoveelste toekenning van een milieuvergunning aan een afvalbedrijf, dat zich mag vestigen in de industriezone aan de Westvaartdijk tussen de Verbrande Brug en de wijk Borgt. Het gaat om de firma Boss Containers uit Evere, die een opslag- en sorteerbedrijf mag inrichten aan de Westvaartdijk 95 voor bouw- en sloopafval. Onlangs vernamen we dat het schepencollege op 19 september de toestemming gaf voor een exploitatie gedurende 20 jaar.

Op zich is deze beslissing niet zo spectaculair vermits het om een eerder kleine firma zou gaan, maar het gaat om het zoveelste afvalbedrijf erbij. De kanaalzone in Grimbergen is vandaag reeds te bestempelen als dé afvalvallei van Vlaams-Brabant, waar het krioelt van breekwerven, recyclagebedrijven (zoals de asfaltfabriek), zuiveringsfirma’s voor zwaar vervuilde grond, composterings- en overslagbedrijven. Blijkbaar slaagt dit bestuur er niet in om nog een ander soort bedrijven naar onze industriezone te lokken.

Onlangs nog werd vastgesteld dat deze situatie leidt tot hoge concentraties afvalstoffen in de lucht. In woonzones werden waarden gemeten die hoger liggen dan in grote industriegebieden, zoals die van Tessenderlo, Zelzate en de Antwerpse haven.

Vernieuwing betreurt deze evolutie ten zeerste, te meer daar andere gemeenten (en zeker Vilvoorde) er alles aan doen om hun kanaalzone op te waarderen en te verfraaien en zelfs een omslag maken van industrie- naar woongebied.

Bij ons gebeurt net het omgekeerde. In de ambachtelijke zone voor wonen en werken van de Gerselarendries (aan de Oostvaartdijk) werd op 29 augustus door het schepencollege een gunstig advies uitgebracht voor een langdurige exploitatie voor afvalverwerker “Etablissement Malice nv”, eveneens uit Evere.

Dit afvalbedrijf bevindt zich vlakbij een aantal woningen en zorgt daar voor heel wat overlast. Toch mag de Brusselse firma er van het Grimbergs college (CD&V, Open VLD en Groen) dagelijks met vrachtwagens grote hoeveelheden bouwafval komen afleveren, tot december … 2034.

Het schepencollege slaagde er in dit dossier zelfs in om de provinciale overheid op het verkeerde been te zetten, vermits er wordt gesproken over industriegebied, terwijl het hier een ambachtelijke zone betreft voor wonen en werken.

We hadden van deze meerderheid toch eens een positiever signaal verwacht, maar moeten tot onze spijt vaststellen dat ook de aanwezigheid van Groen in dit bestuur geenszins tot een kentering heeft geleid, wel integendeel.

Eric Nagels
Gemeenteraadslid
0477 36 72 42

Bart Laeremans
Fractievoorzitter vernieuwing

Bijlage:

Foto Westvaartdijk:

20110606330_4ff6230103_z

De twee beslissingen van het schepencollege: klik hier

In de pers:

De Standaard 18/10/2016:
destandaardafvalbedrijven

Het Nieuwsblad 18/10/2016:
hetnieuwsbladafvalbedrijven

Uitzending op Ring TV:

HLN 21/10/2016:

kanaalzonehln21-10-16

Facebooktwitter