Elektriciteitspalen Triohofstraat

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Een bezorgde bewoner van de Triohofstraat vroeg mij jullie volgend probleem te melden. In deze straat staan nog enkele houten elektriciteitspalen. Velen daarvan hebben al een gevorderde leeftijd en beginnen letterlijk weg te rotten. In het verleden is er blijkbaar in die straat al eens een paal omgevallen bij hevige onweders en deze werd vervangen door een betonnen exemplaar. De paal ter hoogte van huisnummer 21 zou bijvoorbeeld enorm wiebelen als er wind is.

Onderaan kan u 4 foto’s vinden ter illustratie.

Sommige woningen in de straat zijn reeds ondergronds aangesloten op het net maar anderen dus nog steeds bovengronds. Bij recente werken door een technieker van Eandis aan een werfkast om een nieuwe woning aan te sluiten, moet deze blijkbaar ook verwezen hebben naar de slechte staat van de palen. Deze nieuwe woning werd ondergronds aangesloten. De aansluiting moet blijkbaar naast huisnummer 21 zijn waar de houten paal in zeer slechte staat is. Aan de andere kant van het bovengenoemd huisnummer zullen binnenkort ook 2 nieuwe woningen geplaatst worden. De vraag rijst dan ook of de andere woningen die bovengronds aangesloten zijn, beter ook niet ondergronds worden aangesloten. De kostprijs zal vermoedelijk lager zijn dan een nieuwe betonnen paal te plaatsen.

Kan de gemeente aan Eandis vragen:
– De verschillende houten palen in deze straat te controleren?
– Te laten onderzoeken wat de goedkoopste oplossing is: ondergronds of betonnen paal?
– De rotte palen te verwijderen en te vervangen door een betonnen paal of ondergrondse aansluiting?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
Gemeenteraadslid

Foto 1:

20161018_125415

Foto 2:

20161018_125529

Foto 3:

20161018_125458

Foto 4:

20161018_125433

Antwoord van de gemeente:

electriciteitspalentriohofstraatantw

Facebooktwitter