Graffiti

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Wanneer men de afrit Grimbergen neemt op de Ring, kan je haast niet naast de vele tags kijken (op de steunpilaren van de brug, op de muur onder de brug en op de elektriciteitskast naast de brug). Niet echt een mooie intrede voor onze prachtige gemeente. (Zie foto’s 1 en 2)

Voor wie zich dan begeeft richting Strombeek-Bever via de Grimbergsesteenweg, wordt het er alleen maar erger op. Elke Grimbergenaar kent wel de brug naast Sint-Alexius met haar vele graffitis en tags. (Zie foto’s 3 en 4)

Maar dit zijn uiteraard niet de enige bruggen / plaatsen waar er zich tags en graffiti bevinden. Ik denk maar aan de tunnel die de Potaarde verbindt met de Sint-Alexiusstraat (tunnel onder de R0). (Zie foto 5)

Mij lijkt het aangewezen dat hier eens grondig werk van wordt gemaakt. Dit kan volgens mij op 2 manieren:

Eerste mogelijkheid:

Men kan deze muren overschilderen met een effen kleur zodat de tags en graffiti niet meer zichtbaar zijn en dat het opnieuw net oogt. Nadeel hiervan is dat binnen de kortste keren er opnieuw een graffiti of tag op kan verschijnen. Tenzij men dit behandeld met anti-graffiti maar dat is dan weer een zeer kostelijke zaak.

Tweede mogelijkheid:

De muren en palen beschilderen met beelden van bijvoorbeeld onze gemeente. Dit belet dat vandalen opnieuw op deze locaties graffiti gaan spuiten. In Brussel vinden jaarlijks dergelijke projecten plaats om de buurt weer op te waarderen. Voor deze projecten kan subsidie aangevraagd worden bij de hogere overheid maar ik zag ook op het internet dat privéinstellingen (zoals bv. banken) dergelijke projecten ondersteunen.
Om onze inwoners nog meer te betrekken bij dit initiatief, kan er bijvoorbeeld een wedstrijd aan verbonden worden (i.s.m. bv jeugdhuizen of -verenigingen) waarbij gevraagd wordt om ontwerpen in te sturen voor de verschillende locaties. De jeugdraad i.s.m. de gemeenteraad kiezen dan de winnaar / winnaars voor de verschillende locaties.
Een mooi voorbeeld is de muur op de parking op de hoek van de Brusselsesteenweg en de Lage Steenweg. Dit is een kleurrijke muur en daar zullen vandalen zeker geen beschadigingen aan aanbrengen (zie foto 6). Een ander voorbeeld kan u vinden bij onze buurgemeente Vilvoorde. Daar werden de muren onder de brug voorzien van tekeningen (zie foto 7).

Graag had ik dan ook van de gemeente vernomen wat zij voorzien om de verschillende locaties op te waarderen. Tevens had ik graag vernomen wat zij van mijn voorstel (mogelijkheid 2) vinden.

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto 1:
Graffiti1

Foto 2:
Graffiti2

Foto 3:
Graffiti3

Foto 4:
Graffiti4

Foto 5:
Graffiti5

Foto 6:
Graffiti6

Foto 7:
Graffiti7

Antwoord van de gemeente:

Graffiti

Facebooktwitter