Vernieuwing blij met aandacht voor haar verkiezingsprogramma: twee nachtpatrouilles en netwerk van intelligente camera’s

De fractie Vernieuwing uit de Grimbergse gemeenteraad is verheugd dat er binnen de meerderheid nu eindelijk stemmen opgaan voor een netwerk van intelligente camera’s en voor een tweede patrouille ’s nachts. Open VLD-fractievoorzitter Kevin Vleminckx gaat deze voorstellen verdedigen binnen de meerderheid nadat hij aanwezig was bij een overval op het restaurant van zijn tante.

Vernieuwing wijst erop dat deze voorstellen recht uit ons verkiezingsprogramma komen, maar twee jaar geleden helaas niet werden overgenomen in het beleidsakkoord van de nieuwe coalitie. Dat deze voorstellen nu plots wél bespreekbaar zijn, is dus zeker verheugend.

Ondergetekende lanceerde deze voorstellen overigens al eerder op de gemeenteraad naar aanleiding van eerdere overvallen. Zo had het gemeentebestuur van Wemmel na de moord op een advocatengezin eind 2010 beslist om te investeren in zo’n intelligent cameranetwerk met nummerplaatherkenning. Tijdens de gemeenteraad van 18 februari 2011 verdedigden wij een gelijkaardig netwerk, maar kregen toen geen steun van de heer Vleminckx.

Naar aanleiding van een brutale overval op het Grimbergse Krëfel-warenhuis agendeerden we dit voorstel opnieuw op de gemeenteraad van 15 december 2011, samen met o.a. het voorstel van twee patrouilles ’s nachts. Ook toen kregen we tijdens de raadszitting geen steun van de heer Vleminckx. Wel werd toen naar aanleiding van dit voorstel een werkbezoek georganiseerd aan de stad Mechelen om hun systeem van camerabewaking te bestuderen.

Zo’n netwerk is ondertussen meer dan ooit noodzakelijk, omdat de naburige politiezones (KLM, Kastze,…) bezig zijn met de voorbereiding ervan. Grimbergen mag geen eiland zijn dat achterblijft in deze onvermijdelijke evolutie.

In ieder geval zijn we zeer blij dat het debat eindelijk wordt aangegaan. Uiteraard zullen we het schepencollege hierover ondervragen tijdens de gemeenteraad van komende donderdag.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter

PolitiePatrouille

Facebooktwitter