Geluidsschermen

Schriftelijke vraag. Betreft: Geluidsschermen

Geachte Burgemeester,

N.a.v. de illegale kaalkap aan het Haneveld werd vorig jaar gesteld dat er gesprekken zouden gevoerd worden met de Vlaamse administratie Wegen en Verkeer voor de plaatsing van aangepaste geluidsschermen.

Kan u mij zeggen welke correspondentie er sindsdien heeft plaatsgevonden met de betrokken administratie en wat de planning is inzake nieuwe geluidsschermen voor de Ring in Grimbergen?
Zijn er concrete plannen om de versleten geluidsschermen langs de Ring stelselmatig te vervangen door nieuwe en hogere exemplaren?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

155934

Facebooktwitter