Beigemsesteenweg (dorp) kasseigedeelte Beigem

Schriftelijke vraag. Betreft: Beigemsesteenweg (dorp) kasseigedeelte Beigem

Geachte mevrouw burgemeester,
Geachte schepen,

Onderwerp: Beigemsesteenweg (dorp) kasseigedeelte Beigem.

Ik verwijs naar mijn vele schriftelijke vragen en meer bepaald naar mijn eerder schrijven van 20 september 2012 (waarop ik tot op heden heen antwoord ontving). Dit naar aanleiding van de illusie die gewekt werd in de adviescommissie verkeer van 14/03/2011 betreffende mogelijke Aquafinwerken op de Beigemsesteenweg (kasseiweg) te Beigem.

“Er zal een studiebureau worden aangeduid om een ontwerp van heraanleg op te maken voor de gehele Beigemsesteenweg. Dit gebeurt in het raam van Aquafinwerken. Opmerkingen en/of voorstellen zullen meegegeven worden voor de opmaak van het ontwerp”.

Eerder tijdens een bewonersvergadering op 27/10/2010 te Beigem, werd de periode 2014-2015 als een mogelijke aanvangsperiode vooropgesteld. Deze zouden worden uitgevoerd na het beëindigen van de werken op de Beigemsesteenweg 2012-2013 (Grimbergen) richting station. De bewoners kregen hierdoor de indruk dat er al die tijd concrete plannen bestonden met Aquafin voor de rioleringswerken en de heraanleg van deze Beigemse kasseiweg.

Navraag bij Aquafin leert ons echter dat er helemaal geen enkel project lopende is voor eventuele Aquafinwerken te Beigem.

In het budget 2013 werden 2 bedragen opgenomen onder het actiepunt 70 grondwerken en verharding van de rijweg – gemeenschapsgoederen voor 15.000 € en 10.000 € (uiteindelijk slagen deze bedragen op erelonen voor rioleringswerken en wegeniswerken Beigemsesteenweg, dorp, kasseigedeelte). Deze bedragen laten ook vermoeden dat er uiteindelijk geen structurele verbetering zullen ontstaan die de veiligheid en het comfort van de bewoners kunnen verbeteren en men gewoon zal overgaan tot enkele instandhoudingswerken op deze weg.

De bewoners die nu reeds sinds 2005 en dit naar aanleiding van de grote Beigemse verkeersenquête, de hoop koesterden op een verbetering van hun situatie, voelen zich mede door het gebrek aan degelijke communicatie weer maar eens in de kou gezet. Sommigen overwegen zelfs te verhuizen.

Bij deze verzoek ik het college om te willen antwoorden om mijn volgende vragen en ook om duidelijkheid te scheppen omtrent de visie en de planning over de Beigemsesteenweg.

  1. Werd er met Aquafin onderhandeld in het kader van de aanleg van gescheiden afwatering voor Beigem, meer bepaald voor de Beigemsesteenweg en de Meerstraat?
  2. Wat is de stand van zaken in dit dossier?
  3. Wat zal er worden gerealiseerd met de gebudgetteerde bedragen van 2013 (zie actiepunt 70) in verband met de bedragen van 10.000 en 15.000 € en wat omvatten deze werken?
  4. Wanneer worden deze werken ook effectief uitgevoerd?
  5. Wat wordt er voorzien in de meerjarenplanning 2014-2019 voor de Beigemsesteenweg en welke werken zal er men voorzien?
  6. Wanneer zal er met de bewoners gecommuniceerd worden over de situatie en de effectieve plannen betreffende de Beigemsesteenweg?
  7. Wat zijn de maatregelen die men op korte termijn zal treffen om de leefbaarheid en de veiligheid op de Beigemsesteenweg te verbeteren? De controles op deze weg werden de laatste jaren, wegens personeelsgebrek bij politie, hogere prioriteiten en budgettaire redenen, niet meer uitgevoerd.

In de hoop op een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck,
Gemeenteraadslid

Facebooktwitter