Watertoren

Schriftelijke vraag. Betreft: Watertoren

Geachte Burgemeester,

Graag had ik vernomen wat de stand van zaken is in het beschermingsdossier van de watertoren van het Heilig Hart-rusthuis.

  1. In welke mate is deze toren inmiddels als erfgoed beschermd? Welke inspanningen deed het college reeds in dit beschermingsdossier?
  2. Wordt een eventuele afbraak uitgesloten? Hoe zal de verdere verkommering op korte termijn worden tegengegaan?
  3. Zou deze toren op één of andere wijze kunnen betrokken worden bij het Museum voor Oudere Technieken en op termijn en na restauratie, op aanvraag, toegankelijk kunnen gesteld worden?

Met dank voor uw antwoord,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

212502

Facebooktwitter