[EA] Franstalige verkoopstanden op de zondagsmarkt van Grimbergen-centrum

Extra agendapunt gemeenteraad 24 april 2014

Op 13 april werden we onaangenaam verrast door verkoopstanden op de zondagsmarkt in Grimbergen waarvan de uitbaters geen woord Nederlands spraken. Er werd uitsluitend in het Frans publiciteit gemaakt voor matrassen en voor gevelrenovatie. Ze stonden op een zeer opvallende plaats aan de ingang van het Kerkplein. De verkopers reden rond in een Franse bestelwagen.

Het is niet de eerste keer dat eerder louche figuren opduiken op deze markt, maar het was wel de eerste keer dat zo ostentatief gezondigd werd tegen het Nederlandstalig karakter van onze gemeente.

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege een antwoord verstrekt op de volgende vragen:

1. Werd afgelopen zondag een standplaats toegestaan aan Fransen voor het verkopen van matrassen en het promoten van gevelrenovatie?
Zo ja, wanneer en door wie werd deze aanvraag gedaan? Werd de initiatiefnemers gewezen op het Nederlandstalig karakter van onze gemeente? Welke bijdrage betaalden zij?

Wie is concreet de toezichthouder voor de zondagsmarkt? Welke initiatieven neemt de gemeente om dit soort toestanden te voorkomen in de toekomst?

Reactie college:
Er werd die ochtend wel degelijk een standplaats toegestaan door de ‘marktleider’. Is zelf een marktkramer. Het is gebruikelijk dat een plaats wordt toegestaan aan mensen die ‘standwerkers’ genoemden worden en zich occasioneel ’s morgens aanmelden. Normaal gezien wordt hen meegedeeld dat zij het Nederlandstalig karakter van de gemeente moeten respecteren.

2. Kunnen gemeenteraadsleden of andere verantwoordelijken beroep doen op de politie om zulke standhouders te doen opkramen?

Reactie college:
Deze vraag werd ontweken. De schepen van middenstand benadrukte dat het de eerste keer is in vele jaren dat er zich een probleem stelde. Hij beloofde wel een beter toezicht voor de toekomst.
Vreemd is ook dat deze standwerkers de allerbeste plaats krijgen toebedeeld: bij de inkom van het Kerkplein…

Bart Laeremans

Facebooktwitter