Grond Kattenbergen Rik Poot

Schriftelijke vraag. Betreft: Grond Kattenbergen Rik Poot

Geachte burgemeester,

Ik heb vastgesteld dat de grond achteraan in de Nieuwe Schapenweg van de nazaten Rik Poot te koop staat.

De verkoop wordt georganiseerd door notaris Sabine Van Buggenhout uit Wolvertem.

Het stuk paalt aan het natuurgebied van de Kattenbergen (kruising holle weg) en het zou echt zonde zijn dat hierop gebouwd wordt.

Vermits het stuk grond niet naar behoren ontsloten is (omwille van dit stuk zijn de plannen van fam. Segers in het binnengebied aan de Eeuwlaan/Kattenbergen opgeschort), is er zeker een reële kans dat de grond voor een redelijke prijs kan aangekocht worden.

Het terrein kan dan in het natuurgebied Kattenbergen worden opgenomen.

Allicht is ook de fam. Segers bereid hiervoor mee te betalen, want in dat geval moeten zij geen grond afstaan voor een ontsluitingsweg.

In dit dossier is dus ruimte voor bemiddeling.

Kan hieromtrent met notaris Van Buggenhout contact worden opgenomen of werd dit reeds gedaan? Zo ja, wat was het resultaat?

Ik kan nog toevoegen dat het de uitdrukkelijke wens was van Rik Poot dat deze omgeving groen zou blijven. Helaas is hij te vroeg gestorven om dit nog te bespreken met de gemeente.

Met dank voor uw antwoord en nuttig gevolg,

Bart Laeremans

Lees hier het antwoord van het college:

092124

Facebooktwitter