[EA] Anderstalige jeugdtrainingen in Strombeek-Bever

Extra agendapunt gemeenteraad 24 april 2014

Ik verneem dat tijdens de jeugdtrainingen van de Strombeekse voetbalploeg door de trainers nog steeds volop Frans wordt gesproken, soms alleen maar Frans.
Concreet leren we uit een getuigenis dat op 11 april:

  • Het C-speelveld was ingepalmd door 2 groepen spelertjes. Eén trainer drukte zich exclusief uit in het Nederlands, de trainer van de andere groep exclusief in het Frans.
  • Ook het B-veld was verdeeld in 2 helften, met 2 spelersgroepen. Eén trainer drukte zich tweetalig uit, de andere enkel in het Frans.
  • Op het A-veld was het nog rampzaliger: twee spelersgroepen (aan weerszijden van het veld) en de trainers van beide groepen drukten zich enkel en alleen uit in het Frans.

Voorstel
De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege een antwoord verstrekt op de volgende vragen:

– Wat zijn de bevindingen van het schepencollege i.v.m. het taalgebruik bij de betrokken club? Welke vorderingen werden er gemaakt?

Reactie college:
Er werd in het antwoord gesteld dat de club al heel wat inspanningen heeft gedaan om betere trainers aan te werven. Men geeft toe dat het nog steeds niet van zwart naar wit is gegaan, maar dat we nog in een grijze zone zitten. Drie jeugdtrainers die niet voldeden inzake taalgebruik, worden voor het komende seizoen vervangen

Gedurende het voorbije seizoen heeft een taalcoach het dossier opgevolgd. De subsidies voor deze taalcoach zouden voor het komende seizoen wegvallen, maar zij zou op vrijwillige basis de ploeg blijven volgen. Er werden ook nieuwe initiatieven genomen, zoals Nederlandstalige wedstrijdverslagen.

Schepen Hermans van integratie stelde dat dit dossier door het schepencollege verder van nabij zou worden opgevolgd. Het is niet enkel de bedoeling dat er op trainingen Nederlands wordt geleerd, maar dat voetbal een hefboom wordt tot echte integratie, ook buiten de voetbalwereld.

– Werden er recent nog controles gehouden door mensen van de Sportraad?

– welke initiatieven neemt de gemeente om de club aan te zetten de gemaakte afspraken na te komen?

– Wat is de stand van zaken in het erkenningsdossier?

Bart Laeremans

Onze conclusie: er is nog heel veel werk aan de winkel. Er is echt wel onvoldoende verbetering. Het is hoe dan ook veel te vroeg om de club opnieuw op te nemen in de Sportraad. We blijven dit dossier met argusogen volgen.

Facebooktwitter