Eetfestijn 2019

Naar jaarlijkse traditie willen wij u ook nu weer uitnodigen op ons etentje in Humbeek. Dat vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10 maart, zoals gewoonlijk in het Parochiaal Ontmoetingscentrum (POC) van Humbeek aan de Meiskensbeekstraat.

Indien u op ons etentje niet kan aanwezig zijn, maar onze werking toch wil steunen en van nabij wil volgen, dan kan u zich lid maken van Vernieuwing. De kostprijs hiervoor bedraagt nog steeds de bescheiden som van 5 euro per gezin. Dit bedrag mag gestort worden op rekening BE73 8601 1549 6060 van Vernieuwing Grimbergen.

Promotiefilmpje eetfestijn:

Sfeerbeelden eetfestijn 2019:

Facebooktwitter