[PM] Grimbergs schepencollege adviseert negatief over uitbreiding capaciteit asfaltcentrale en wil bijkomende metingen

Maandagavond heeft het Grimbergse schepencollege een negatief advies naar buiten gebracht over de mogelijke uitbreiding van de capaciteit van de asfaltcentrale aan de Westvaartdijk.

De NV Viabuild had begin december bij de provincie Vlaams-Brabant een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitbreiding van haar activiteiten aan de Westvaartdijk in Grimbergen. Op een voorlichtingsvergadering voor het college en de politieke fracties uit de gemeenteraad had de vennootschap op 17 december nog met nadruk gesteld dat er geen uitbreiding van de capaciteit gepland was. Niettemin ontving het gemeentebestuur kort nadien vanwege de provincie een verzoek om advies voor de uitbreidingsplannen. De gemeente was door het bedrijf dus niet op een correcte wijze voorgelicht.

Het is de betrachting van Viabuild om grotere hoeveelheden gerecycleerd asfalt te kunnen verwerken. De opslagcapaciteit hiervoor wordt verhoogd met meer dan 7.000 ton (wat een verhoging betekent van ruim 50 procent). Hierdoor zal de uitstoot van schadelijke Totale Organische Koolstoffen (TOC) sterk verhogen. Door tegelijk het vermogen van de droogtrommel te verhogen, wil men de percentages TOC-waarden kunstmatig naar beneden halen om binnen de wettelijke normen te blijven. Nochtans is zulke verdunning niet toegelaten.

Het schepencollege is van oordeel dat de huidige installatie van Viabuild niet voldoet aan de normen om hogere percentages gerecycleerd asfalt te verwerken. Daarvoor is het noodzakelijk dat de installatie wordt aangepast met een systeem van naverbranding of nabehandeling van de afgassen.

Het schepencollege wijst erop dat de asfaltcentrale zeer dicht bij een woonwijk gelegen is en dat alleen al daarom een forse toename van de schadelijke uitstoot ongewenst is. Daarom wil het schepencollege tevens dat er meer metingen zouden gehouden worden op het moment dat er met gerecycleerd asfalt wordt gewerkt. Het college wenst om die reden dat de omgevingsvergunning wordt gewijzigd, waardoor het bedrijf verplicht wordt vooraf zijn productieschema’s bekend te maken, zodat de gemeente metingen door het bedrijf kan laten uitvoeren op momenten waarop met gerecycleerd asfalt wordt gewerkt.

Er werden tegen de aanvraag van Viabuild 19 bezwaarschriften ingediend, waaronder twee petitielijsten met 173 ondertekenaars. Omdat het hier om een klasse I bedrijf gaat, is het provinciebestuur bevoegd om hierover een beslissing te nemen. Het schepencollege kan hierover enkel een advies uitbrengen.

Chris Selleslagh
Burgemeester
Eric Nagels
Schepen van leefmilieu
eric.nagels@grimbergen.be – 0477 36 72 42
Philip Roosen
Eerste schepen

In de pers:

Facebooktwitter