[EA] Verkeerssituatie in de Lagesteenweg en de Speelbroek

Ik werd aangesproken door inwoners uit de Lagesteenweg en de Speelbroek die hun beklag maken over de overlast en de onveiligheidssituatie ten gevolge van de omleidingsroute en het groot aantal snelheidsduivels in deze straten.

De betrokken inwoners stellen dat overdag, maar zeker ook ’s morgens vroeg (reeds vanaf 4 uur) en ‘s avonds laat (tot na 23 uur) heel wat chauffeurs de snelheidsbeperking aan hun laars lappen. Automobilisten zowel als bestuurders van bestelwagens en van vrachtwagens die anders de Brusselsesteenweg nemen, zijn gestresseerd omwille van de omweg en rijden vaak veel sneller dan toegelaten.

Dit zorgt op de kasseien voor bovenmatige lawaaihinder. Kinderen kunnen hierdoor moeilijk de slaap vatten. Volwassenen kunnen niet gaan slapen voor 23 uur 30 en worden wakker gereden vanaf 4 uur ’s morgens. Dit leidt tot gezondheidsproblemen. Slapen met open raam is er al helemaal niet meer bij.

Er doet zich ten gevolge van deze overdreven snelheid ook een veiligheidsprobleem voor aan de ingang van de school alsook bij de uitgang van de Rodenbachlaan en de Vruntestraat.

De bewoners vragen dan ook dat er kordaat zou worden opgetreden, niet alleen met gerichte controles zowel op snelheid als tonnagebeperking, maar ook met een aantal structurele ingrepen en betere signalisatie.

Het zou voor iedereen veel duidelijker moeten zijn dat beide straten volledig in de zone ’30 liggen. Veel automobilisten schijnen dit niet te weten of respecteren dit allerminst.

Ter hoogte van de schoolparking aan de Speelbroek doen zich regelmatig blokkades voor. Daarom stellen de buurtbewoners voor dat hier éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, zodat men verplicht wordt de parking langs onder op te rijden en langs boven te verlaten, naar het voorbeeld van het knuffelpad aan het Prinsenhof.

Ook wordt gevraagd dat er opnieuw dagelijks toezicht en oversteekbegeleiding zou komen aan de ingang van de school. Indien er daarvoor te weinig politiemensen zijn, lijkt het logisch dat de school (via de inzet van ouders, grootouders,…) haar verantwoordelijkheid zou nemen.

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege:

1. De zone 30 in de betrokken straten duidelijker en met grotere borden aangeeft. Extra borden, met daaronder ‘herhaling’ zijn daarbij noodzakelijk;

2. Waar mogelijk nu reeds structurele ingrepen doorvoert om de zone 30 beter te accentueren (poorteffecten, geschrankt parkeren,…) en de plannen voor de zone Lagesteenweg en Beiaardlaan in die zin aanpast waar mogelijk;

3. Opdracht geeft om veel regelmatiger, ook op nachtelijke uren, politiecontrole te houden, zowel op vlak van snelheid als op vlak van tonnagebeperking;

4. Het parkeerverbod doet naleven en desnoods uitbreidt bij de kruisingen van de Rodenbachlaan en de Vruntestraat met de Speelbroek;

5. Extra maatregelen neemt ter hoogte van de ingangen van de school van het Gemeenschapsonderwijs aan de Lagesteenweg en (vooral) de Speelbroek; daarbij dient de school zelf beter betrokken te worden: vanaf september moeten er opnieuw dagelijks toezichters/seingevers (ouders, grootouders,…) aan de schoolingangen komen, en moet er een éénrichting komen in de nieuwe parkeerzone aan de Speelbroek.

Bart Laeremans

Facebooktwitter