[PM] Vernieuwing in beroep tegen vergunning Turks CC in Strombeek-Bever

De fractie ‘Vernieuwing’ uit de Grimbergse gemeenteraad nam gisteren kennis van de collegebeslissing van 22 mei waarin de bestemmingswijziging werd goedgekeurd ten gunste van een Turks Cultuurcentrum aan de Grimbergsesteenweg in Strombeek-Bever. De beslissing (klik hier (.pdf)) werd gesteund door de schepenen van CD&V en Groen, terwijl de schepenen van Open VLD zich uitdrukkelijk tegen de goedkeuring hebben verzet.

Vernieuwing betreurt deze beslissing ten zeerste evenals de uitleg die door de burgemeester vanmorgen werd gegeven op Radio 2. De burgemeester doet uitschijnen dat er zich helemaal geen parkeerprobleem zal voordoen omdat de meeste bezoekers te voet of met de fiets zullen komen. Wij hebben daarbij de grootste twijfels: het CC van de moskeegemeenschap ‘Hicret’ bevat onder meer een Koranschool met 5 leslokalen en 86 zitplaatsen. Het is heel duidelijk dat het cultuurcentrum zich zal richten op de brede regio (er zijn geen gelijkaardige instellingen in de buurgemeenten) en dat er op termijn dus veel bezoekers verwacht worden die zich met de wagen verplaatsen. Toch voorziet het CC op eigen terrein amper één staanplaats.

Vernieuwing wijst erop dat onlangs in de gemeente Zaventem de uitbreiding van de lokale moskee werd tegengehouden, precies omdat niet voldaan werd aan het criterium voor cultuurcentra van 0,3 parkeerplaatsen per bezoeker. Als men dit criterium had gehanteerd, waren er op eigen terrein 30 tot 45 parkeerplaatsen nodig. Zelf spraken de initiatiefnemers van een behoefte aan 15 parkeerplaatsen, maar ook deze zijn niet voorhanden. Vernieuwing betreurt dat het schepencollege de parkeerproblemen nu afwentelt op de onmiddellijke buurt, waardoor de plaatselijke handelaars in problemen komen. Het college wijst op de aanwezigheid van de parking op het Sint-Amandsplein, maar precies daar worden er binnenkort 37 van de 93 parkeerplaatsen geschrapt.

De burgemeester geeft ook de indruk dat slechts een aantal buurtbewoners protesteren tegen de komst van het CC. Daarbij gaat ze geheel voorbij aan het feit dat eind 2016 maar liefst 300 individuele bezwaarschriften werden ingediend. Daarop werd aan de initiatiefnemers gevraagd een nieuwe, licht gewijzigde aanvraag in te dienen, waarmee het openbaar onderzoek kon omzeild worden. Hierdoor konden de 300 bezwaren door het college straal genegeerd worden. Ze bleven in de nieuwe beslissing zelfs onvermeld.

Vernieuwing wijst er ten slotte op dat Hicret deel uitmaakt van de fundamentalistische, anti-Westerse organisatie Milli Görus. Het weekblad Humo bracht dit op 14 maart j.l. aan het licht en schreef toen: “Vanaf het prille begin verwierp Milli Görüs elke andere staatsvorm dan het op de Koran en de sharia gebaseerde kalifaat, dat desnoods met geweld moest worden opgelegd aan de hele wereld. Deze Turkse beweging is dan ook verregaand antiwesters, antidemocratisch en antiseculier. Ze verzet zich tegen de integratie van Turken in de Europese samenleving, die ze in het verleden omschreef als `barbaars’.

Ook in dit licht is de houding van CD&V en Groen onbegrijpelijk. Onze fractie zal bij de provinciegouverneur beroep indienen tegen de bestemmingswijziging.

Bart Laeremans
Fractievoorzitter Vernieuwing

Bijlage: beroep moskee

Facebooktwitter