[EA] Sluiting van Douwe Egberts

De plotse en onverwachte sluiting van Douwe Egberts heeft alle Grimbergenaars aangegrepen. Het gemeentebestuur heeft hierop correct gereageerd. Toch is het wenselijk dat over de kwestie uitleg wordt gegeven tijdens de gemeenteraad.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege meedeelt aan de gemeenteraad:

  • op welke wijze het de begeleiding van de ontslagen werknemers van Douwe Egberts mee wil ondersteunen;
  • welke toekomstmogelijkheden er zijn voor de fabriekshal.

Bart Laeremans

Facebooktwitter