[EA] Het gebruik van de Oostvaartdijk door auto’s

De inwoners van de Oostvaartdijk maken hun beklag over het fel toegenomen gebruik van het jaagpad langs het kanaal door automobilisten.

Een landbouwer wist enige tijd geleden via gerechtelijke weg te bekomen dat een wegversperring verwijderd moest worden. Sindsdien is het hek van de dam en wordt dit jaagpad opnieuw volop gebruikt als sluikweg. Vooral tussen 17 en 19 uur ’s avonds is de hinder erg groot.

Dit pad is evenwel veel te smal voor dit oneigenlijk gebruik en laat bijvoorbeeld niet toe dat voertuigen mekaar kruisen.

Er dienen derhalve maatregelen genomen te worden om automobilisten te ontmoedigen om deze weg te gebruiken.

Voorstel
  • De gemeenteraad van Grimbergen vraagt het college uitleg te verschaffen over de mogelijkheden om het gebruik van dit jaagpad door gemotoriseerd verkeer te beperken.
  • Het gemotoriseerd verkeer op deze weg te ontmoedigen via een sensibiliseringsactie en vervolgens regelmatige bekeuringsacties.

Bart Laeremans

Samengevat antwoord van het college:

Het schepencollege erkende het probleem, maar stelde dat er (samen met Waterwegen en Zeekanaal) beroep wordt ingesteld tegen het betrokken vonnis.
In afwachting werden er speciale borden (uitsluitend landbouwvoertuigen) geplaatst. Bovendien worden er nu op regelmatige basis controles uitgevoerd door de politie, wat een ontradend effect heeft voor het sluikverkeer. De burgemeester heeft bij Zeekanaal aangedrongen op bijkomende ontmoedigingsmaatregelen.

Facebooktwitter