Turks CC

Geachte Mevrouw de burgemeester,

Ik kom nog even terug op de schriftelijke vraag die ik u had gesteld op 27 april over de mogelijke verhuis van het Turks cultuurcentrum annex gebedshuis Hicret van de Villegasstraat naar een voormalig winkelpand aan de Grimbergsesteenweg.

In uw antwoord stelde u onder meer dat voor de bestemmingswijziging een beslissing van het schepencollege noodzakelijk is. Inmiddels vernam ik dat er een aanvraag hiertoe was ingediend, maar dat het dossier werd teruggestuurd wegens onvolledig.

In uw antwoord werd niet gereageerd op mijn vraag inzake de financiering van dit project en de aanhorigheid van deze gemeenschap. Deze vraag is niet onbelangrijk gezien de recente evolutie in Turkije, waarbij duizenden rechters, leraren, ambtenaren, journalisten, bedrijfsleiders worden ontslagen en gevangen gezet omwille van hun ‘verkeerde’ opvattingen. In die context moet absoluut worden nagegaan met welke Turkse beweging Hicret is verbonden.

Daarover is weinig rechtstreekse informatie te vinden, maar toch lazen we een opmerkelijke passage in het boek “L’Iris et le croissant. Bruxelles et l’Islam au défi de la co-inclusion” van Felice Dassetto, uitgegeven bij de de ‘Presses universitaires de Louvain’ (UCL, 2011).

Volgens dit wetenschappelijk boek behoort de moskeevereniging van Strombeek tot de politiek-religieuze beweging ‘Milli Görüş’. Concreet lezen we op blz. 218: “À Bruxelles, l’implantation concrète de ce mouvement est assez limitée. Il est surtout présent en Wallonie et en Flandre. Il y aurait quatre mosquées Milli Görüs : deux à Schaerbeek, une vers la gare du Midi du côté d’Anderlecht et une à Strombeek.“

Vermits er in Strombeek maar één Turkse moskeevereniging is, wijst alles erop dat Hicret verbonden is met Milli Görüs. Dit is de tweede grootste Turkse koepel van moskeeverenigingen, na het enorme netwerk van Diyanet (de koepel van de Turkse overheid, die ruim de helft van de Turkse moskeeën groepeert).

Milli Görüs is zo mogelijk nog meer militant dan Diyanet en ijvert ervoor dat Turkije zijn islamitische identiteit nog veel meer zou benadrukken. De AKP van Erdogan is uit Milli Görüs ontstaan. In De Morgen van 23 januari 2016 bestempelde journalist Koen Vidal Milli Görüs als “een conservatieve, anti-westerse organisatie.”

Het Nederlandse weekblad Elsevier schrijft hierover: “Milli Görüs is van oorsprong een politieke beweging in Turkije met een duidelijke Turkse nationalistische en islamitische agenda gericht op een soort morele herbewapening,’ meldt het rapport dat Asscher liet maken. De beweging is van oorsprong antiwesters en probeerde de samenleving via parlementaire weg te islamiseren. De organisatie was gelieerd aan de omstreden Fazilet-partij die intussen is verboden.”

Mijn concrete vragen:

1. Kan worden nagegaan of Hicret daadwerkelijk is verbonden met Milli Görüs en door deze organisatie wordt gefinancierd?
2. Kan worden nagegaan op welke wijze de aankoop van het nieuwe centrum werd gefinancierd en wie zal opdraaien voor de exploitatie?
3. Kan worden nagegaan wat in voorkomend geval de meerwaarde is voor Grimbergen van de oprichting een relatief groot cultuurcentrum, dat zich richt op een erg fundamentalistische en politieke interpretatie van de islam?
4. Kan worden nagegaan in welke mate deze organisatie in conflict is met een aantal essentiële grondwettelijke waarden, zoals de gelijke behandeling van man en vrouw?
5. Kan tenslotte verzekerd worden dat de bevolking betrokken zal worden bij een openbaar onderzoek n.a.v. de verwachte nieuwe aanvraag tot bestemmingswijziging, zodat de buurtbewoners inspraak hebben in dit dossier?

Met dank voor uw antwoord en hoogachtend,

Bart Laeremans

Antwoord van de gemeente: klik hier

Facebooktwitter