[EA] Situatie in Ter Borre

Sinds enkele weken is er opnieuw veel geluidshinder en wordt er amok gemaakt rond Ter Borre.

Tijdens de nacht van 30 januari 2016 werd er een feestje gehouden met als gevolg dat de inkomhal een vuilnisbelt leek.

Daarenboven blijkt dat het park al enkele maanden niet meer afgesloten wordt.

Bovendien zien de bewoners politiepatrouilles voorbij rijden maar de ingang van het park en ’t gebouw wordt zelfs niet bekeken.

Ten slotte stellen we vast dat de beloofde camera’s er nog steeds niet zijn.

Het mag dan ook niet verwonderen dat de bewoners zijn zeer ontevreden zijn.

VOORSTEL

Vernieuwing stelt voor dat het College:
1. Antwoord geeft op volgende vragen:
a.Waarom wordt het park niet meer afgesloten?
b. Waarom zijn de beloofde camera’s nog niet geplaatst?
c. Wat zal hieraan gedaan worden?
d. Hoe wordt in de buurt van Ter Borre gepatrouilleerd? Bvb.rijdt de patrouillewagen de parking van Ter Borre op en controleren ze het park?
e. Welke interventies heeft de politie rond Ter Borre gedaan tijdens de afgelopen maanden?
2. Actie onderneemt om de veiligheid rond Ter Borre te verhogen en het initiatief neemt om de inwoners van Ter Borre in te lichten en gerust te stellen om zo het veiligheidsgevoel te verhogen.

Met beleefde groeten.

Tijdens de raadszitting antwoordde de korpschef van de Grimbergse politie uitvoerig op deze vaststellingen. De feiten werden bevestigd en er werden intensievere patrouilles aangekondigd in Strombeek, ook in de omgeving van het Cultuurcentrum en van sporthal Vertommen in de Grotewinkellaan.
Het is de bedoeling dat de inspecteurs regelmatiger uitstappen en op een uniforme wijze optreden tegen klachten, overlast en criminaliteit. Er zal waar nodig worden opgetreden met GAS-boetes en gerechtelijke procedures.

Het park zal opnieuw iedere avond worden afgesloten door de politie. Ook zullen de patrouilles op een systematische wijze verslag uitbrengen, zodat de situatie professioneel in kaart wordt gebracht en opgevolgd.
De langverwachte vaste camera’s (met een draaihoek van 360 graden) zullen er tegen juni zeker komen. Dit dossier zal binnen afzienbare tijd worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Op die manier zullen we veel beter zicht krijgen op de onveiligheidssituatie.
Tenslotte drong de korpschef er uitdrukkelijk op aan dat iedereen die klachten heeft van overlast of criminele feiten vaststelt, aangifte zou blijven doen bij de politie. Enkel op die manier kunnen alle problemen daadwerkelijk het hoofd worden geboden.

Vanzelfsprekend zullen de raadsleden van Vernieuwing de aangekondigde goede voornemens van nabij opvolgen.

Facebooktwitter