Zebrapaden Grimbergsesteenweg

Geachte burgemeester,
Geachte schepenen,

Een hele tijd geleden (ik vermoed dat het ondertussen al 2 à 3 maanden is) werd een gedeelte van de rijbaan van de Grimbergsesteenweg te Strombeek-Bever volledig vernieuwd. Het betreft het gedeelte tussen de Tramstraat en de Meisestraat.

De werken werden zeer grondig en perfect uitgevoerd maar bij de afwerking heeft men toch een belangrijk detail over het hoofd gezien. De beide zebrapaden die zich ter hoogte van Poststraat bevinden, werden niet opnieuw geschilderd. Men ziet enkel nog een restant op de parkeerstrook rechts van de baan komende van centrum Strombeek-Bever richting Grimbergen. U kunt de situatie bekijken op onderstaande foto’s.

Deze vergetelheid heeft toch wel wat gevolgen voor de voetgangers die daar oversteken aangezien de automobilisten nu dus zeker niet stoppen.

Kan de gemeente opdracht geven aan de bevoegde diensten om beide zebrapaden opnieuw te schilderen aub?

Dank bij voorbaat.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom

Foto eerste zebrapad:

Zebrapad1

Foto tweede zebrapad:

Zebrapad2

Antwoord van de gemeente:

AntwZebrapadenGrimStwg

Facebooktwitter