[EA] Parkeerproblematiek in de Grimbergsesteenweg

Bij de heraanleg van de Grimbergesteenweg werden ter hoogte van het vroegere postgebouw in Strombeek een zestal ‘bakken’ voorzien waarin bomen zullen aangeplant worden. Hierdoor zullen er langs die kant minstens twee parkeerplaatsen verdwijnen. Vooral de hoeveelheid roept vragen op, omdat er al bomen staan aan de ingang van de kloostertuin.

Aan de overkant worden dan weer kansen gemist om extra parkeerruimte te voorzien: we krijgen ter hoogte van de fietsenwinkel een grote vlakte aan plaveien.

De handelaars in de omgeving zijn allerminst gelukkig met deze nieuwe situatie: het aantal parkeerplaatsen was er al beperkt en komt nog meer in het gedrang door de eventuele komst van de moskee. Bovendien wordt de blauwe zone in deze omgeving helemaal niet gecontroleerd.

Het is dan ook niet meer dan logisch dat er uitleg wordt verstrekt bij dit opvallende beleid. Er hoogte van de fietsenwinkel (nabij het zebrapad) zou ruimte moeten gecreëerd worden voor minstens twee bijkomende parkeerplaatsen. Eventueel kan daarbij onderzocht worden of het zebrapad niet enkele meters moet verplaatst worden.

Voorstel

De gemeenteraad stelt voor dat het schepencollege:

– uitleg verstrekt omtrent de vermindering van het aantal parkeerplaatsen in dit deel van de Grimbergsesteenweg;

– minstens twee extra parkeerplaatsen voorziet ter hoogte van de fietsenwinkel, nabij de hoek van de Grimbergsesteenweg, de Poststraat en de Hoveniersstraat

– de blauwe zone in deze straat uitbreidt, minstens doet respecteren

Bart Laeremans

Facebooktwitter