[EA] Werksituatie op de containerparken

Werklieden van de gemeente krijgen terecht een aangepast werkregime bij hitteperiodes. Ze moeten dan van 7 tot 13 uur werken, terwijl dit geldt voor een volledige dag.

Deze regeling geldt evenwel niet voor de personeelsleden van het containerpark, hoewel deze mensen vaak de hele dag aan de volle zon worden blootgesteld. In het verleden ging de verantwoordelijke van de dienst hierdoor onderuit.

Het verdient dan ook aanbeveling dat voor deze mensen een gelijkaardige regeling wordt uitgewerkt, bijvoorbeeld via langere pauzes en/of externe ondersteuning van mensen uit andere diensten, en door het ter beschikking stellen van verkoelingsapparaten.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen stelt voor dat het schepencollege:

Een billijke en humane regeling uitwerkt voor de personeelsleden van de containerparken, dat in werking treedt bij hitteperiodes.

Karlijne Van Bree

Reactie van het gemeentebestuur:

Het bestuur deelde mee dat er aan een hitteplan gewerkt wordt maar stelt dat ingewikkelde welzijnswetgeving ervoor zorgt dat dit nog niet geregeld is.

Raadslid Van Bree drong aan op een spoedige regeling, en stelde voor naar andere gemeenten te kijken waar ze dit al voor elkaar hebben. Een uitgewerkt rotatiesysteem zou er bovendien voor kunnen zorgen dat de continuïteit van dienstverlening voor de bevolking gewaarborgd blijft.

Onze fractie wees er het bestuur ook op dat de situatie in het personeelsvertrek bij warm weer onhoudbaar is door het gebrek aan verkoeling. Daar moet op korte termijn een oplossing voor kunnen gevonden worden.

Facebooktwitter