[EA] Parkeerplaatsen Strombeek-Bever

Extra agendapunt gemeenteraad april 2018

Op maandag 5 maart 2018 is Aquafin begonnen aan de werkzaamheden op de as Kloosterstraat – Sint-Amandsplein – Wemmelsestraat – Gemeenteplein. Hierdoor zijn heel wat parkeerplaatsen niet beschikbaar en dan voornamelijk op het Sint-Amandsplein.

De gemeente verwijst de automobilisten naar diverse parkings binnen Strombeek met name de parking aan de Singel, de parking aan het zwembad Pierebad (Ringlaan) en de parking Baalhoek.

Er is momenteel een tijdelijke parking ingericht op de hoek van de Grotewinkellaan en de Rodepoortstraat. Spijtig genoeg heeft men slechts een klein gedeelte van de oppervlakte ter beschikking gesteld voor parkeerplaatsen (zie foto 1).

Voorstel aan het gemeentebestuur:

Onze fractie stelt aan het gemeentebestuur voor om het aantal parkeerplaatsen op de voorlopige parking op de hoek van de Grotewinkellaan en de Rodepoortstraat uit te breiden daar er enorme nood is aan extra parkeerruimte in het centrum van Strombeek-Bever.

Zoals u op de 2e foto kan zien is er ruimschoots plaats om zeker 1 of 2 extra rijen met parkeerplaatsen te creëren.

Met de meeste hoogachting,

Luk Raekelboom
gemeenteraadslid

Foto 1:

Foto 2:

Antwoord van de schepenen:

Schepen Paul HERMANS krijgt het woord en repliceert dat de parking aangelegd werd door de gemeentelijke dienst Werken in Eigen Beheer en dat een uitbreiding van de beschikbare parking om verschillende redenen niet mogelijk is:

• het beschikbare terrein wordt (deels) gebruikt in het kader van het GRNS–project;
• het betreft hier een parking met een tijdelijk karakter, die dus nadien opgebroken, verwijderd en in oorspronkelijke staat hersteld moet worden;
• de dienst Werken In Eigen Beheer beschikt niet over de nodige middelen zoals budget en personeel om dit, gelet op de volle planning, uit te voeren;
• het terrein wordt door de buurt ook gebruikt voor verschillende initiatieven.

Hij gaat verder als volgt:

“Dit is dus een minder goede geschikte piste maar jullie zijn misschien op de hoogte van de plannen die men heeft om bijkomende parkeerplaatsen ter hoogte van het Cultuurcentrum en het toekomstige OCMW/bibliotheekgebouw te voorzien. Op het gemeenteplein voor het CC zijn reeds een aantal parkeerplaatsen voorzien en het is de bedoeling nu dat het grasveldje naast het basketbalveld ook volledig zal ingericht worden als parkeerplaats met de bedoeling dat de bomen die er nu nog staan wel nog blijven staan.
De organisatie van die parking zal ook volledig hertekend en heringericht worden met de bedoeling dat men kan inrijden komende van de Victor Soensstraat, volledig het plein door de groenstrook in en langs de kans van de mutualiteit er terug uit. Er gaan heel wat parkeerplaatsen bij gecreëerd worden en er wordt eveneens overwogen om dwarsparkeren in te voeren voor de gevel van het CC. Het bushokje zal er verdwijnen want voorlopig heeft dat geen nut. Anderzijds wordt op de locatie van het hoekgebouw een van de komende weken het gebouw afgebroken en dit zal tijdelijk ook volledig ingericht worden als een parking. Alles bij elkaar zullen er dus een heleboel parkeerplaatsen bijkomen.”

Schepen Chris SELLESLAGH krijgt het woord en verklaart dat men op het Gemeenteplein zelf een 70-tal plaatsen zal voorzien. Hij merkt op dat wordt vastgesteld dat, sedert het Sint-Amandsplein ingenomen is, het Gemeenteplein bijna voor 50% leeg staat: de auto’s die er vroeger stonden, staan er niet meer. Hij stelt dat de middenstand dit heeft bevestigd.

Schepen Paul HERMANS vult aan dat er vroeger veel pendelaars stonden, die nu niet meer in Strombeek-Bever staan en dat ook de leerkrachten van het CVO op een andere locatie staan. Hij meent dat er inderdaad een ander parkeergedrag kan worden waargenomen.

Schepen Chris SELLESLAGH stelt verder dat men tegen de kermis van Strombeek-Bever de plaatsen zal gerealiseerd hebben, met ondersteuning van Aquafin en dit tegen eind mei.

Facebooktwitter