[EA] Nood aan archiefruimte voor de Grimbergse verenigingen

Onlangs werd ik aangesproken door de voorzitter van een ontbonden Grimbergse muziekmaatschappij die dringend op zoek was naar archiefruimte voor zijn vereniging. “Indien die niet gevonden wordt, dreigt alles op termijn verloren te gaan.” Ook een verdienstelijke Grimbergse monumentenvereniging is al jaren op zoek naar een veilige archiefplaats.

De overblijvende pastorieën zouden daarbij een rol kunnen spelen, minstens deze van Strombeek-Bever en deze van Humbeek. Tegelijk zou er een bescheiden vergaderruimte moeten voorzien zijn, zodat de lokale verenigingen er hun bestuursvergaderingen of klasseringsmomenten kunnen organiseren.

De pastorie van Humbeek is niet in goede staat en een renovatie zal veel geld kosten. Voor de financiering van deze werken zou men links van het gebouw het verwilderde deel van de pastorietuin kunnen omzetten in bouwgrond voor twee koppelwoningen. We informeerden bij de dienst AROL en dat zou technisch alvast een haalbare kaart zijn.

Dit pastoriegebouw is groot genoeg om tegelijk ook een lokaal te blijven voorzien voor de parochiewerking. Daarnaast kunnen er nevenfuncties worden voorzien, zoals een kinderdagverblijf. Daarom is het nuttig om de grote tuin achteraan te behouden.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op om:

– een plan uit te werken inzake de creatie van archiefruimte voor het Grimbergse verenigingsleven, onder toezicht en begeleiding van hetzij de gemeentelijke bibliotheek hetzij het Cultuurcentrum;

– te onderzoeken welke rol de gemeentelijke pastoriegebouwen daarbij kunnen spelen, met name deze van Humbeek en Strombeek-Bever;

– een plan uit te werken voor de renovatie van het pastoriegebouw van Humbeek en daarbij na te gaan of een deel van de pastorietuin kan worden omgezet in bouwgrond zodat deze operatie kan gefinancierd worden.

Bart Laeremans

Antwoord van het college:

Het schepencollege had slechts in zeer beperkte mate begrip voor ons voorstel. Men erkent dat er een tekort aan archiefruimte is voor bepaalde verenigingen (waaronder de monumentenvereniging Eigen Schoon). Dat probleem zou men het hoofd bieden in de pastorie van Beigem. Vanzelfsprekend hebben we hierbij nogal wat vragen: deze pastorie wordt op het gelijkvloers en op de eerste verdieping reeds volledig gebruikt voor een kinderdagverblijf. Volgens ons is de muffe kelder op lange termijn niet de geschikte plaats voor een archief.

De gemeente wil bovendien enkel archieven bewaren van verengingen die nog steeds bestaan. Voor verenigingen die ontbonden zijn, moet er elders een oplossing worden gevonden. We betreuren dit antwoord: het archief van reeds ontbonden verenigingen dreigt verloren te gaan. Samen met bibliotheek of CC zou men toch een inspanning kunnen doen om minstens de essentiële archiefstukken oordeelkundig te bewaren. De burgemeester vindt dit een tak voor de hogere overheid.

Wat de pastorie van Humbeek betreft, erkende de schepen van Cultuur dat deze zich in een zeer slechte toestand bevindt. Momenteel kunnen daar zeker geen archieven in worden ondergebracht. Er zijn momenteel geen centen voor een renovatie.

Ook dit vinden we een erg zwak antwoord: een deel van deze grond kan worden omgezet in bouwgrond, die met een flinke opbrengst kan verkocht worden. We hopen dat het schepencollege ons voorstel minstens onderzoekt. Het is niet verantwoord om dit gebouw in zulke verkommerde toestand te laten staan. De pastorie is immers eigendom van de gemeente en die mag haar eigen patrimonium niet verwaarlozen.

Facebooktwitter