[EA] Motie aan de Vlaamse overheid voor een verantwoorde invulling van Parking C

Minister Schauvliege heeft dus geweigerd om een omgevingsvergunning af te geven voor Parking C. Hiermee valt normaal gezien het doek over dit megalomane stadion- en vastgoedproject, dat de stad en het gewest Brussel wilden realiseren buiten hun eigen grondgebied en met miskenning van de stedenbouwkundige regels die de Vlaamse overheid in 2011 had opgelegd.

Bij het uitwerken van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB), heeft de Vlaamse regering nagelaten zelf een zinvol project uit te werken voor dit zeer strategische gelegen terrein. Daarom vragen wij nu dat de Vlaamse regering een zinvolle invulling zou geven aan deze site van 27 hectare, die volledig op Grimbergs en dus Vlaamse grondgebied ligt.

Concreet vragen wij dat de Vlaamse regering de gronden overneemt van Brussel en een project uitwerkt dat compatibel is met de belangen van onze streek. Uiteraard kan daarbij de actuele parkeerfunctie ten behoeve van de Heizelpaleizen behouden blijven, maar de ruimte hiervoor kan ingeperkt worden door de realisatie van ondergrondse parkeerruimte.

Daarnaast kan Parking C op termijn een functie krijgen als kruispunt van openbaar vervoer, bijvoorbeeld als pendelparking en opstapplaats voor de trambuslijn Heizel-Zaventem en als stelplaats voor De Lijn. Ook een deel van de administratie van De Lijn kan hier op termijn gevestigd worden. Samen met wat aandacht voor toerisme en tewerkstelling en liefst met een stevige groene buffer langs de Ring kan Parking C op die manier een poortfunctie krijgen voor de Vlaamse Rand.

We vragen daarbij uitdrukkelijk om geen projecten te voorzien die nieuw verkeer aantrekken zolang de werken aan de noorderring niet voltooid zijn. De communicatie van de Werkvennootschap, de nieuwe Vlaamse instelling die deze grootschalige werken momenteel voorbereidt, was immers duidelijk: de komende jaren zal het verkeer op de Ring sterk moeten verminderen. Er is dus de eerstkomende jaren geen plaats voor nieuwe grootschalige projecten die extra volk trekken, wel integendeel.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen vraagt de Vlaamse regering om in overleg met onze gemeente een Masterplan op te stellen voor Parking C waarbij de parkeerfunctie ten bate van de Heizelpaleizen gecombineerd wordt met functies die een meerwaarde betekenen voor de Vlaamse Noordrandgemeenten.

Met behulp van een verantwoorde invulling kan Parking C een poortfunctie vervullen voor onze streek op vlak van openbaar vervoer, toerisme en tewerkstelling. Gezien de grote concentratie van fijn stof in deze omgeving dient daarbij spoedig werk te worden gemaakt van een stevige groene buffer langsheen de Ring.

Bart Laeremans

De goedgekeurde motie aan de Vlaamse overheid voor een verantwoorde invulling van Parking C luidt als volgt:

De gemeenteraad van Grimbergen:

– vraagt de Vlaamse regering om in overleg met onze gemeente een Masterplan op te stellen voor Parking C waarbij de parkeerfunctie ten bate van de Heizelpaleizen gecombineerd wordt met functies die een meerwaarde betekenen voor de Vlaamse Noordrand.

Met behulp van een verantwoorde invulling kan Parking C op termijn een poortfunctie vervullen voor onze streek op vlak van openbaar vervoer, toerisme en tewerkstelling. Gezien de grote concentratie van fijn stof in deze omgeving dient daarbij spoedig werk te worden gemaakt van een stevige groene buffer langsheen de Ring.

– verwijst in dit kader naar de motie van de Grimbergse gemeenteraad van 26 september 2013 en naar de overlegvergadering over Parking C van 16 november 2010

Deze motie werd goedgekeurd door alle partijen behalve UF.

Facebooktwitter