[EA] Mogelijke overkapping van een gedeelte van de Ring ter hoogte van het Tangebeekbos

Tijdens een recente gemeenteraadscommissie kregen de aanwezige raadslezen een uiteenzetting te horen van de zogeheten Werkvennootschap over de plannen voor de Ring ter hoogte van onze gemeente.

Daarbij werd een zeer interessante piste ontvouwd waarbij het Klein Hoogveld in Koningslo op termijn in grote mate bebost zou worden. In combinatie met de uitbreiding van het Domein Drie Fonteinen en het Tangebeekbos zou dit kunnen leiden tot de creatie van een grote groene long in de Noordrand. Het is de bedoeling deze groenzones te verbinden met onder meer een fietsverbinding boven of onder de Ring. De burger krijgt hieromtrent binnenkort inspraak.

Terecht stelt Luc Vander Elst in de jongste Randkrant: “Als we nu iets herinrichten, gaan we er de eerste vijftig jaar niet veel meer aan doen, tenzij hier en daar wat oplapwerk. We moeten het grondig en multisectoraal aanpakken. Mijn hoop is dat men erin slaagt om de littekens, die de grote infrastructuren in de jaren ’60, ’70 en ’80 door het landschap hebben getrokken, niet dikker worden gemaakt, maar om die hier en daar wat weg te werken.”

We moeten daarom wat verder durven denken.

Concreet stellen we voor dat de Ring ter hoogte van het Tangebeekbos in een sleuf zou gelegd worden, zodat de beide kanten met mekaar verbonden zouden kunnen worden via een overkapping. Dit zou een grote meerwaarde kunnen betekenen voor onze streek en tegelijk zorgen voor een beperking van de geluidsoverlast in de ruime omgeving.

Vermits het aan weerskanten gaat over Vilvoords grondgebied, is een overleg met de stad Vilvoorde hierover ten zeerste wenselijk, zodat we tot een gestroomlijnd standpunt komen en een maximaal resultaat kan worden bereikt.

Tegelijk kunnen we op die manier een verdere uitbreiding/verbreding van de Ring in een latere fase voorkomen. We zijn immers van oordeel dat dit het flessenhalseffect rond het viaduct van Vilvoorde enkel zal versterken. Men zou beter de Ring voltooien ten zuiden van Brussel via een ondertunnelingsproject.

Voorstel

De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op om, in het kader van het nakende openbare bevraging inzake de heraanleg van de Ring, spoedig een overleg op te starten met de stad Vilvoorde met het oog op een gemeenschappelijk standpunt omtrent de zuidwaartse uitbreiding van het Tangebeekbos en de mogelijke overkapping van een deel van de Ring.

Bart Laeremans

De goedgekeurde motie luidt als volgt:

De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op om, in het kader van de nakende openbare bevraging inzake de heraanleg van de Ring, de zuidwaartse uitbreiding van het Tangebeekbos en de mogelijke overkapping van de Ring in deze omgeving voor te leggen aan De Werkvennootschap tijdens de maandelijkse vergaderingen met betrekking tot het segment Vilvoorde.

Facebooktwitter