[EA] Donjon van het Prinsenkasteel

Ongeveer 20 jaar geleden werd de donjon van het Prinsenkasteel grondig gerenoveerd.

In tegenstelling tot de rest van het kasteel werd deze donjon opnieuw toegankelijk. De gerenoveerde toren werd het pronkstuk van de site. Voor de rest van het gebouw waren enkel instandhoudingswerken voorzien. Slechts een deel daarvan werd uitgevoerd.

Blijkbaar werd de afvoer van het dak niet goed geregeld, want er blijven op haast permanente basis grote hoeveelheden water staan.

Niet alleen is het dak van de donjon daardoor minder goed toegankelijk, bovendien zorgt dit voor waterinsijpeling in de toren. Gevolg is dat de bovenste trap zodanig rot is geworden dat het onverantwoord is om nog langer bezoekers toe te laten op het dak.

De afvoer op het dak en de trap moeten dus zo spoedig mogelijk hersteld worden. Het schepencollege zou van het probleem reeds geruime tijd op de hoogte zijn.

Voor dit werk moeten slechts enkele vakmannen worden aangesteld. Een architect is niet nodig. Dit kan bijgevolg snel gaan.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op:

– meteen herstellingswerken te laten uitvoeren aan het dak van de donjon, zodat een correcte waterafvoer verzekerd is;
– tegelijk de trap naar het dak te herstellen, zodat het dak weer toegankelijk wordt voor het publiek.

Bart Laeremans

Uit het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 juni:

Schepen Kirsten HOEFS krijgt het woord en verklaart dat zij alleen maar kan zeggen dat men akkoord gaat met de voorstellen gedaan door raadslid LAEREMANS.

De gemeentelijke diensten zijn ter plaatse geweest, vermoedelijk zijn er in het verleden een aantal foutjes gebeurd.

De eigen diensten hebben laten weten dat ze bij gebrek aan personeel geen tijd hebben om dit snel op korte termijn uit te voeren maar dit wordt opgevolgd.

Facebooktwitter