Verdwenen straatnaamborden op hoek Crenaertstraat en Molenstraat te Humbeek

Geachte mevrouw Burgemeester,

Op de gemeenteraad van 26/04/2018, tijdens de behandeling van punt 36 (grondafstand verkaveling VA/836/17), heb ik melding gemaakt van het feit dat de palen met de straatnaamborden Crenaertstraat en Molenstraat verdwenen waren en ze verder op het terrein werden geworpen. Ondertussen zijn we twee maand verder en zijn ze volledig overwoekerd door onkruid en bijna aan het zicht onttrokken (zie foto’s).

De kans is zeer groot dat bij de sanering van het terrein en de aanvang van de bouwwerken deze straatnaamborden, die uiteindelijk wel op het openbaar domein stonden, ook effectief zullen verdwijnen.

Mag ik het college verzoeken om de nodige stappen te ondernemen om deze palen met de bijbehorende straatnaamborden terug op de openbare weg te laten plaatsen.

In de hoop op een spoedig antwoord.

Hoogachtend,

Yves Verberck
Gemeenteraadslid

Foto 1:

Foto 2:

Facebooktwitter