[EA] Aankoop van elektrische fietsen voor de lokale politie

Het aanzienlijk belang van wijkagenten staat niet ter discussie. Zij dragen er immers toe bij dat burgers een nauwere band met de politie krijgen hetgeen ook bijdraagt tot een hoger veiligheidsgevoel.

De wijkagent kan tevens zo makkelijker een oogje in het zeil houden en kan nuttige informatie aanleveren.

Cruciaal is niet alleen de effectieve aanwezigheid van de wijkagent maar ook de snelheid waarmee hij zichtbaar zijn taken kan voltooien. Hiervoor is een aangepaste uitrusting nodig.

Meer bepaald dient elke wijkagent, ook naar hedendaagse normen, te beschikken over een elektrische fiets tijdens de diensturen. Onze gemeente heeft immers soms relatief uitgestrekte of niet-vlakke gebieden.

Voorstel:

De gemeenteraad van Grimbergen draagt het schepencollege op om over te gaan tot de aankoop van afdoende elektrische fietsen, zodat elke wijkagent er één ter beschikking heeft tijdens de werkuren.

Met oprechte groeten,

Karlijne VAN BREE
Gemeenteraadslid Vernieuwing

Reactie van de politiecommissaris:

Hij drukte zijn tevredenheid over dit verzoek en deelde mee dat er momenteel 9 wijkagenten zijn. Er zijn maar 2 elektrische fietsen voor hen beschikbaar maar de aankoop van een derde fiets zal op korte termijn voorzien worden. Binnen redelijke termijn zullen er 6 fietsen zijn, waardoor het verzoek zal worden ingewilligd.

Facebooktwitter